______  Faizle Para Alınıp – Verilen !

Kredi / Iskonto / Kambiyo İşlemleri Yapan !

Kasalarında Para Ve Para Gibi Değerli Belge

Ve Eşyaları, ( Bono / . . . Altın Gb. ) Saklayan,

Ekonomik Etkinlikler Kuruluşlarına ! . . . 2 Lise Ve

5 Üniversiteden Topladığım Ekonomi Kültürümce,

__  Para ) ’ sal Değerli Varlıkların / Emtiyaların,

İnsanlardan Ucuz Alınıp – Pahalıya Satıldığı ;

Ekonomik Etkinlikler Pazarına : Banka Denir !

Diğer Başka Bir Deyişle ; Daha da Kısaca,

______  Elin Taşı İle Elin Kuşunu Vurup !

Kuş Eti Ve Kuş Sütü İle Beslenen Parasal

Sektöre ; Banka Denir !   /   Halil Alp, ( halp )  __

Çooook Çook Eskiden 19. Yy. İlk Yarısında,

Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik Kesimini

Oluşturan Çiftçiler, ( Para ) ’ sal Sıkıntılar İçine

Düşünce, Ekonomisi Zengin / Güçlü Birilerinden

Borç, ( Kredi ) Alma İhtiyacı Doğar. O Dönemin

Kredi Verenleri, Bu İşi Meslek Edinmiş ! Faizci

Kimselerin Yanı Sıra, ( Tarım Gereçleri Satan /

Tüccar / Toptancı / Komisyoncu / Kabzımal Ve

Köy Bakkalı Gb. ) Çeşitli Ticaret Erbaplarıydı !

Geçmişte, Bu Şahıs Kredilerine ; Tefeci Veya

Murabaha Kredileri Denirdi. O Yıllarda, 1 Para

Hesabıyla Yıllık % 900 ’ lere Varan Faiz Vardı.

______  Ekonomik Bunalımlarla Kara Günler

Yaşayan Bir Kişi Vicdansız / Gaddar Tefecinin

Yüreğine Sığınır. Tefeci, ( Faizim, % 99 ’ dur. )

Deyince, Çaresiz İnsan Faizi Aşağıya Çekmek

İçin, ( % 99 Faiz Çok ! Yukarıda Bizi ; Kullarını

Gözetleyen Allah, % 99 Faize Nasıl Bakar ? ! )

Diye, Tefeciye Sorunca ! Tefeci Pişkin Edayla,

__  Allah ’ da, Benim Gibi Vicdanlıdır ! / . . .

Yukarıdan Bakan Allah, % 99 ’ u ; % 66 Görür.

Diye, Cevap Verir. Kansız Tefeciler ? ! . . .

______  Osmanlı İmparatorluğuna Bağlı,

Yugoslavya ’ nın Niş Kenti Valisi Mitat Paşa ;

Tarım İşleri İle Uğraşan Çiftçilerin, Ekonomik ;

Karanlık / Bunalımlı Günlerini Görünce,

___ Çiftçilerin Tefecilerin Elinden Kurtarılması

İçin, Devlet Yardımının Gerektiğini ! ) Görüp –

Bu Alanda Çalışmalar Başlatır, 1863 Yılında,

Mitat Paşa Öncülüğü Ve Çiftçilerin Desteği İle

Devletin Finans Kaynakları Kullanılarak ! . . .

______ Memleket Sandıkları Adı Altında, Banka

Sektörümüzün İlk Örneğidir. 1863 Yılında Çıkarılan

Memleket Sandıkları Nizamnamesi İle Kuruluş Adı ;

__  Menafi Sandıkları ) İsim ;Altında Güçlendirilip !

20 Kasım 1863 ’ de, ( Menafi Sandıkları ) ’ nın

İşlevlerini Yapacak ; Modern Finans Kuruluşumuz ;

______  Ziraat Bankası ) Kurulur ! . . .

Kuruluşunda,, İkisi Müslüman Ve İkisi Hıristiyan

Olan Yönetim Kuruluna Sahip, _ Ziraat Bankası ;

600 Yıllık Osmanlı İmparatorluğu, 1900 ’ lü Yıllarla

İlk Önce Trablusgarp ’ ı Ve Sonra da Balkanlardaki

Toprak Kayıpları Yaşayınca Küçülerek – Zayıflar !

______ 19 Mayıs 1919 ’ da, Mustafa Kemal ’ in ;

Komutasındaki, Kuvayı Milliye Askerlerinin Başlattığı

Kurtuluş Savaşı Zaferleri İle Güzelleşip – Taçlanan,

Laik Cumhuriyetin Ertesi Yılında, ( 1924 ) 20. Yy. ;

Dahisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ’ ün Emri İle,

Ziraat Bankası ‘ nın İstanbul Merkez Kasalarındaki

Altınlar Ve Paralar Gizlice Ankara ’ ya Getirilir ! . . .

Yıllar Sonra, 8 Mayıs 2Bin3 ’ de Saat ; 11.59 ’ da

Ziraat Bankası İletişim Ağında Yapılan, Teleks ’ de

__ TC. Ziraat Bankası ) ’ nın Adının ; Kısaca,

______  Zerbank ) Diye, Yazıldığı Görülür ! . . .

Kırsal ;  Köyde Yaşayan İnsanlara, Hayvan ! . . .

Traktör / Pulluk / Eker – Biçer Gibi Tarım Aletleri.

Gübre / Tohum / İlaç Ve Sulama – Sondaj Aletleri

Alımları İçin Düşük Faizle Kredi Sunumları Yapan ;

Güçlü Finans, ( Parasal ) Desteklerle. Köylü ; Çiftçi

Halkımıza Düşük Faizle Ekonomik Destek Vermesi

Çok Güzelde ! . . . Çiftçi ; Mahsul Almayıp, Parasal

Kazanç Kaybedince ; Çiftçinin Ekonomik Omurgası, 

______  Zerbank, İcra İşlemlerini Başlatıyor ! . . .

Çiftinin, Tarlası / Traktörü / Otomobili / Evi / Küçük

Ve Büyükbaş Hayvanları Elinden Alınıyor ! . . .

750 Milyon Dolar, ( $ ) Kredi Çekip, Medya Grubu

Satın Alan, Demirören Holding ; Bankadan Aldığı

Krediyi Ödemeyince ! . . . Zerbank, Demirören ’ in

Golf Sahasına, El Koymuş ! Çevre Ve Şehircilik Bk.

Golf Sahasına, İmar Vermiş Ve Zerbank ’ a ;

___  Golf Saha Alanına Konut Yap ! . . .

Yüksek Fiyatlarla Sat ! . . . Paranı Kurtar ! . . .

Diyerek, Çiftçi Dostu Bankaya Yol Göstermiş ! . . .

______  Zavallı Zerbank ! ) Aynen Bir Tefeci Gibi !

Çiftçilere Parasal Destek Verme İşlerini Bırakmış ! . . .

Otomobil Satışları. Emlakçılık, ( Yap / Sat ) Yapıyor !

Geçmişte, Zerbank ’ ta Ter Dökerek Emek Harcamak,

Onur / Gurur Ve Güzelliklerle Yaşanmış Mutluluktu ! ! !

İşte Bu Yalansız Gerçekle ; Parasal Tasarruflarım Hala,

Sözde, ( Çiftçinin Dostu ! ) Ziraat Bankası ’ nda ! . . .

Zerbank, 20 Kasım 1863 Doğum Günün Kutlu Olsun !

_____  Sizinle Ortak  / Çakışan Doğrularımız Olacaktır.

24 Ksm. 2Bin22 ’ de, Ç a k ı ş a n      T e ğ e t l e r     de,

Buluşup – Kucaklaşıp – Görüşelim. Saygılarımla,  .  .  .   ,