Beyin kanamalı beyin krizinin risk faktörlerinin başında yüksek tansiyonun olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gazi Özdemir, “Yüksek tansiyon yüzde 79,2, şişmanlık yüzde 50,6, damar sertliği yüzde 38,7 risk faktörünü oluşturuyor. Beyin kanamasının başlangıcı genellikle, kusma, sık, ani ve şiddetli baş ağrısı ve koma hali olarak görülüyor” dedi.

Beyin kanamasını tetikleyen faktörlerin başında obezite, yüksek tansiyon ve kafa travması olduğuna dikkat çeken Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gazi Özdemir, kanamanın hangi bölgelerde olabileceğini de aktardı. Özdemir, “Beyin kanaması, ya beyin dokusu içine sınırlı olmak üzere beyin yarımküresinde, beyin sapında veya beyincikte, ya da beynin etrafındaki suya veya hem beyin dokusu içine hem de suya olabilir. Kanamanın bulunduğu yere göre de hastada ortaya çıkacak klinik bulgular, beyin infarktı çeşitlerinde olduğu gibi farklı olacaktır. Beyin kanamasının başlangıcı genellikle, beyin infarktından daha ağır ve ani olur ve çoğu zaman kusma ile birliktedir. Baş ağrısı da sık, ani ve çok şiddetli görülür. Koma hali de daha sıktır” diye belirtti.

Risk faktörlerini sıraladı
Beyin dokusu içi kanama varsa kanamanın yerine göre vücudun bir yarısında felç görülebildiğini ifade eden Özdemir, beyin çevresi suya kanamada ise çoğunlukla felç olmadığını ifade etti. Beyin kanaması için olan risk faktörlerinin, beyin damar tıkanmalı beyin krizi risk faktörlerinden farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gazi Özdemir, Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneğinin organizasyonu ile Türkiye genelindeki 41 nöroloji eğitim merkezinin katılımı ile 3 bin 100 hastayı kapsayan çalışmaya da değindi. Çalışmada beyin kanamalı beyin krizinin risk faktörlerinin açıklandığını belirten Özdemir, “Yüksek tansiyon yüzde 79,2, şişmanlık yüzde 50,6, damar sertliği yüzde 38,7, horlama yüzde 30,4, sigara yüzde 34,9, kanda yağ fazlalığı yüzde 25, kalp hastalığı yüzde 22,5, kanın koyu oluşu yüzde 13,8, şeker hastalığı yüzde 11,9, genel anestezi yüzde 11,7 ve alkolizm ve sık sarhoşluk halleri yüzde 7,5 olarak risk faktörlerini oluşturuyor” dedi.

“Nedenlerin başında tansiyon yüksekliği var”
Beyin kanamasına neden olan faktörleri de aktaran Özdemir, bunları şöyle sıraladı:
“Beyin kanaması yapan nedenlere baktığımızda ilk sırada tansiyon yüksekliği bulunmaktadır. Diğer nedenleri ise şöyle sıralayabiliriz: Genç ve ileri yaşta kafa travması, anevrizma yani damar baloncuğu, damar yumağı, aşırı alkol kullanımı, kanı sulandırıcı coumadin, kan pıhtısını eritici ilaç, antiagregan yani kan hücrelerinin yapışıp kümelenmesini önleyici ilaç, amfetamin, kokain, burun akıntısını kesici, lsd gibi bazı maddeleri kullanma, sigara tiryakiliği, koagulopatiler, dıc, hemofili, lösemi gibi kan hastalıkları, amiloid anjiyopati, eklampsi yani hamilelik zehirlenmesi, beyinde tümör, primer veya metastatik koriokarsinom, melanom, bronş kanseri, böbrek kanseri.”

“Anevrizmalar yırtılıp beyin kanamasına yol açtıklarında teşhis edilirler”
Beyin damarı baloncuğu denen anevrizma durumunun, tüm beyin kanaması nedenleri sıralamasında ikinci sırada, sadece beynin etrafında olan kanama tipinde ise ilk sırada yer aldığını kaydeden Özdemir, diğer nedenler arasında özellikle aşırı alkol kullanımı, kokain gibi uyuşturucu madde kullanımının da önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Özdemir, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Uzun süreli tansiyon yüksekliği beyin dokusu içindeki kılcal damarlarda çok küçük anevrizmatik genişlemelere ve varsa damar sertliğinin şiddetlenmesine yol açar. Anevrizmalar çoğunlukla doğuştan olmasına karşın, bazı vakalarda ise damar sertliğinin bulunması, damarları gerip yırtılmalarına yol açan boyun-kafa travmaları veya kokain kullanmanın da anevrizmanın gelişmesine yol açtığı olmaktadır. Anevrizmalar, genellikle beyinde gizli olarak bulunmakta, ancak yırtılıp beyin kanamasına yol açtıklarında teşhis edilmektedirler. Bazen yırtılmadan önce anevrizma haberci belirtiler verebilir. Bu belirtiler anevrizmanın bulunduğu beyin bölgesine göre farklı olmaktadır.”

Editör: Milli İrade