Değerli dostlar! Âlem yenenle, yiyenden ibaret değil mi? Meyvenin evveli suret, sonrası lezzet olduktan sonra hayattan tat almayı bilmeli. Hayatın tadı yüceliklere yürümekle çıkar. Yaşam kötülükten uzaklaşmak ve iyilikle buluşmakla tatlanır. Hayatın tadını bozan kötü hallerden biri de hasetliktir. Kork, haset olmaktan ve olunmaktan... Hiç kimsenin fikri yılan, vicdanı yılan yuvası olmasın. Hasetlik marazı, yılandan beterdir. Şeytan, Âdem ile Havva’ya yılan kılığında yaklaştı. Malum, ilk hasetlik şeytanla başladı.  Hasetlikle nice canlar yandı, pek çok ocaklar söndü, sayısız yiğitler öldü. Hasetlik şeytani maharet… Gıpta ise insana servet...

Hasetlik düşmanlıktır.   Hasetliğinin şerrinden korunmak isteyen Felak suresinde Allah’ın bildirildiği gibi “Min şerri hasidin ize haset: Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden.” Allah’a sığınmalı.  Hasetliğin süfliliğini öğrenmek isteyen Kur’an’da anlatılan Âdem ile İblis’in, Yusuf ve kardeşlerinin kıssasını okusun. Okusun ki, hasetlikten kendisini korusun. Âdem ile Havva, şeytanın hasetliğini idrak edemediler, ulvilikten süfliliğe düştüler. Kardeşleri de hasetlikten Yusuf’u kuyuya ittiler.

İnsana hasetlik yaptıran şehvet, servet ve şöhret tutkusudur. Servetini, şehvetini, şöhretini kontrol edemeyen felaketine yansın. Felaketine yanmak istemeyen lafı önce kendisine söylesin. İnsanın yaratılış gayesi imtihandır. Allah, kulunu iyi-kötü davranışla deniyor. Mal ve evlatla imtihan ediyor. İnsan bunları kendisine günün beş vaktinde telkin etmeli. Haset, Allah’ın bir başka kuluna lütfettiği nimete razı olmayıp ona husumet beslemektir. Erkeğin hanımını, hanımın kocasını başkalarından kıskanması hasetlik değildir. Haset bir başkasının karısını, çocuğunu, servetini, şöhretini, meziyetini hak sahibine hak görmemektir. Hasetlik adaleti bozmaya kalkışmaktır.   

İnsan, israf ya da cimrilikle imtihan olur. Varlık ya da yoklukla denemeye tabi tutulur. Hasetlik başka, imrenmek daha başkadır. İmrenen kazanır. Haset eden kaybeder.  Hasetliğin bir başka adı kıskançlık… Diğeri de çekememezlik. Haset insanın insafı, merhameti, adaleti olmaz. Kork dostum adaleti, merhameti, insafı olmayandan! Hasetçi, haset etmekle kendisinin iyiliğini değil başkasının kötülüğünü isteyendir. Hasetlik bir başkasının üstünlüğüne tahammül edemeyip o üstünlüğün hak sahibinin elinden alınmasını istemektir. Gıpta, bir başkasında görülen üstünlüğün kendisinde olmasını gayretle istemektir.

Dünya bir pazar yeri, insan ana rahminden mezara alıp satan bir pazarcı misali. İnsanlar, türlü türlü karakterle iyilik ya da kötülük sattılar, satacaklar bu pazarda. Dünyaya niçin geldiğinin farkında olmayan zarardadır. Toplumsal kaosun kaynağı hasetliktir, vesselam! Hasetliğin olduğu yerde mazlum mağdur olur. Huzur bozulur. Güven sarsılır. Allah’ın adaletini gale almayandan korkmak ve korunmak lazım!

Haset merhametsiz, adaletsiz, insafsız şerli insandır. Şerlinin şerrinden Allah’a sığınmak gerek! Hasetlikten kaç çocuk babasız ya da anasız kaldı, acaba? Kaç kadın kocasından ya da kaç koca karsından ayrılmıştır, dersiniz? Hasetlikten pek çok düşmanlıklar doğmuş? Hasettin dostluğuna güven olur mu? Hasetten merhamet, adalet, insaf zuhur eder mi? Haset mağrurdur. Mağrur, Allah’ın adaletini umursamayandır.

İnsan, her gün kendini çek edip hasetlikle bağını irdelemeli. Haset, şeytan gibi kötülük yapmadıkça kahrolur. Hasettin gönlü huzur bulmaz. Hasetliğin ahiri Yusuf’un karşısında kardeşlerinin secdeye kapanmaları gibidir. O secde hali ise insanlığa ibretti. Secde sadece Allah içindir. Velhasıl hasetlik yükünün bedeli ağırdır, ağır!

Vicdan sahibinin korkusu masum ahı almaktır. Huzuru ilahide masum: “Ya Rab! Bu hasettin şerrinden ben mağdur oldum. Benim hakkımı alıver bu hasetten, denilmesini kim ister? Dostlar! Hasetlik Müslümana yakışmaz! Hasetlik münafığa yakışır. Bırakalım şeytanın olsun hasetlik denilen illet. Hasetlik ruhsal bir hastalıktır. Uzak olsun dostlar başından! Tedavisi gerekir. Allah, herkesi korusun hasetlikten! ÂMİN

Ömrünüz uzun, kazancınız bereketli olsun! Hoşça kalın! Dostça kalın!Yunus Emre GÜLLÜ - 08 TEMMUZ 2023 / Milli iarde