Alpu İlçesine bağlı Sevinç Mahallesi’ne kömür madeni işletmesi açılması için ÇED Raporu sürecinin başlatılmasıyla ilgili bir tepki de Adaletin Hukuku ve Parlamenter Demokrasi İdeali Platformu (AHPADİ)’den geldi.   AHPADİ Çevre ve Tarım Komisyonu Başkanı Tahir Öncü konu hakkında bir basın açıklamasında bulundu.

Tarım toprağına kömür madeni, yaşam hakkının İhlali olduğuna dikkat çeken Öncü, “Kömürlü termik santral, organize sanayi, demiryolu test yolları, yapılaşma gibi unsurlarla Ülkemizin en önemli tarım ovalarından biri olan Alpu ovasına savaş ilan etmiş yıkıcı zihniyetin, yeni bir girişim olarak Sevinç Mahallesine kömür madeni işletmesi açılabilmesi için ÇED Raporu süreci başlatmasını kaygıyla takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anayasanın 17’inci maddesinde düzenlenen “yaşama hakkı” kapsamında, herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir, yaşama hakkı bütün hakların temelidir maddesini hatırlatan Öncü, “Yine, yaşama hakkıyla ilintili olan Anayasamızın 56’ıncı maddesinde düzenlenen sağlık ve çevre hakkı kapsamında herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” ifadelerini kullandı.

Kömür ocağının Alpu Ovası’nda geri alınamaz tahribatlara neden olacağını dile getiren Öncü, “Çevresinde yaşayan tüm canlılarla birlikte insan sağlığına da büyük oranda zarar verecektir. Çiftçilerimizin göz bebeği olan verimli topraklarımızda ot bitmeyecek, tarım ve hayvancılık yapılamaz hale gelecektir” diye konuştu.

Fosil yakıt üretimi ve tüketimi döneminin sonuna gelindiği belirten Öncü açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı, “Dünyanın geleceğinin yenilebilir enerji kaynaklarından geçtiği kuşku götürmez bir gerçektir ve Ülkemiz bu yönden önemli avantajlara sahiptir. Tarım alanlarını kömür madeni işletmeleri ile yok etmek yerine, ovaları ve gıdayı koruyup enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan elde etmek akılcı ve bilime uygun yoldur. Ekolojik denge ve sağlıklı yaşanabilir bir gelecek için hava, su ve toprağımızı korumamız önemlidir.”