Tepebaşı Belediyesi Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülen 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’ndan hibe almaya hak kazandı. 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı, BEBKA tarafından TR41 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmalarına kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler ile destek sağlamak amacıyla hayata geçirilmişti. Sürdürülebilir kalkınma modellerini üreticinin hizmetine sunmaya devam eden Tepebaşı Belediyesi’nin kırsal alanda sunduğu “Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri” adlı projesi ile program çerçevesinde başarılı bulunarak destekten yararlanma hakkı kazandı.

Eskişehir’de ilk defa Tepebaşı’ndaki 5 mahalleye kurulacak
Tepebaşı Belediyesi, ileri teknolojilerin kullanıldığı ve Türkiye’ye örnek olan Akıllı Şehir projesinin yanında tarımda da kullanılacak teknoloji ile hem üreticinin hem de tüketicinin yanında olacak. Eskişehir’de ilk defa uygulanacak proje ile 5 farklı noktaya kurulacak Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları aynı iklimsel özellikleri taşıyan 35 noktaya da hizmet verecek.

Kurulacak istasyonların üreticiye birçok faydası olacak. İstasyonlar ile ölçülen iklim verileri kullanılarak tarımsal anlamda iş ve üretim planlaması yapılacak. Bulunan bölgede iklim şartlarına uygun ürünler yetiştirilmesine olanak sağlayarak çiftçinin verim vermeyecek ürünü ekmesini ve maddi kayba uğramasını engelleyecek. Kurulacak sistem ile üretici, kaliteli ve ilaç kalıntı riski az olan ürün elde etmeyi sağlayacak. Böylelikle tüketicilerin sofrasına daha güvenli gıdanın ulaşması sağlanacak ve ürünün ekonomik değeri artacak. Erken Tahmin Sistemleri ile meteorolojik olaylara karşı önceden önlem alınarak çiftçinin ve ürünün zarar görmesinin önüne geçilecek. Özellikle son günlerde yaşanan zararlı böceklerin verdiği zararın da önüne geçmesini sağlayacak sistemle çiftçiler herhangi bir hastalığa veya zararlı böceklere karşı önlem alabilecek. Böylelikle çiftçi zamanında mücadeleye başlayarak, gereksiz ilaçlama yapmayacak, mücadele maliyetini, enerjisini azaltacak, biyolojik çeşitliliğin ve doğal dengenin korunmasını sağlayacak. Kurulacak sistemin çiftçiye sağladığı faydaların yanı sıra çevre ve insan sağlığına da büyük katkı sunacak. Öte yandan destek için 2022 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programına başvuran 45 projenin 16’sı destek almaya hak kazandı.