Türk Tabipler Birliği’nin aldığı grev kararı Eskişehir’de de uygulandı. Eskişehir Bilecik Tabip Odası üyeleri eylem ve basın açıklaması ile grevi duyurdu.

Türk Tabipler Birliği’nin aldığı grev kararı Eskişehir’de de uygulandı. Eskişehir Bilecik Tabip Odası üyeleri düzenledikleri eylem ve basın açıklaması ile grevi duyurdu.

Eskişehir’de kar yağışı devam edecek Eskişehir’de kar yağışı devam edecek

İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası önünde bir araya gelen Tabip Odası üyelerine Sağlık Emekçileri Sendikası üyeleri de destek verdi. Burada grup adına basın açıklamasını yapan Başkan Nesrin Ekici, 1 Aralık’ta mecliste hazırlanan yasa tasarısını eleştirdi. Ekici, ‘‘Tüm partilerin desteklediği aslında zam içermeyen, sadece kamuda çalışan hekimlerin aldığı ücretlerin emekliliklerine yansıyacağı, fakat diğer kurumlarda örneğin, üniversitelerde çalışan hekimleri, asistan hekimleri kapsamayan, bir yasa tasarısı hazırlandı. Bu özensiz tasarının düzeltilmesini beklerken, bir hatadır diye düşünmek isterken, bu kez tamamen geri çekildiğini gördük. Bizleri böyle yok sayan, hürmetsiz tutumları kabul etmiyoruz. Emeğimiz, siyasilerin oyuncağı değildir. Emek bizimse söz de bizimdir. Artık yeter diyoruz. Haklarımıza sahip çıkmak ve halkın sağlığını korumak, kötü giden sağlık sistemine dur demek için bir günlük uyarı G(ö)REVindeyiz’’ ifadelerini kullandı.

Grev sırasında, acil hastalar, yoğun bakım hastaları, hamileler, diyaliz ve kanserli hastalar ve servislerde yatarak tedavi gören hastaların bakım ve tedavileri devam edeceğini belirten Ekici, ‘‘COVİD-19 tanısı alan ya da COVID-19 şüphesiyle müracaat eden hastaların poliklinik başvuru ve tedavilerinde aksama olmayacaktır. Verdiğiniz desteğe teşekkür ederiz. Bu mücadele aynı zamanda halkın sağlığını korumak içindir. 23 Kasım'dan beri haykırdığımız taleplerimizi alana, COVİD-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilene, sağlıkta etkin bir şiddet yasası çıkana ve hak ettiğimiz ücretleri alana kadar mücadelemiz devam edecektir.

Sözümüzün özü, 'Rantın değil, insanın, emeğin, bilimin ve liyakatin önemli olduğu, bir sağlık sisteminde iyi hekimlik yapmak istiyoruzdur’’ diyerek sözlerini noktaladı. Tabip Odası’nın grevine destek veren SES Şube Başkanı Birtürk Özkavak, sağlığın bir ekip işi olduğunu hatırlattı. Özkavak, tüm sağlıkçılar için ayrım gözetmeksizin 3600 ek göstergenin uygulanması gerektiğini, haklarını alana kadar mücadelelerinin süreceğini söyledi. Eylemin sonunda pandemi döneminde hayatını kaybeden hekimler ve sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.