Alanya 5 no’lu Damlataş Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan Dr. Melek Bağçe’nin, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından işyerinde öldürülmesine ülke genelinde Türk Tabipler Birliğine bağlı Tabip Odalarında yapılan eş zamanlı basın açıklamasıyla ile tepki gösterildi. Kentteki basın açıklamasını Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Hamit Güçlüer yaptı. Yaşanan olayın ilk olmadığını hatırlatan Güçlüer, “Kasım 2015’te meslektaşımız Dr. Aynur Dağdemir, birlikte çalıştığı kadın hemşireyi erkek şiddetinden korumaya çalışırken öldürülmüştü. Ocak 2022’de Ebe Ömür Erez, aile sağlığı merkezinde erkek şiddetiyle katledilmişti. Ekim 2022’de aile sağlığı merkezinde çalışan Emine Hemşire, işyerinde bir erkek tarafından ateşli silahla vurulmuştu. Nisan 2023’de Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Ayşe Güneş, eski eşi tarafından hastane bahçesinde bıçaklı saldırıya uğramıştı” diye konuştu. Güçlüer, kadının ve kazanılmış haklarının yok sayan, sahiplenilmesi gereken bir mal gibi gören kadın düşmanı erkek egemen politikaların alınmayan koruyucu önlemlerin işletilmeyen düzenleyici mekanizmalar ve cezasızlık politikalar hayatımızın her alanını kuşatmaya devam ettiğini savundu.  Dr. Melek Bağçe’nin çalıştığı Damlataş Aile Sağlığı Merkezi’nde öldürülmesine yol açanın güvenli olmayan çalışma ortamların olduğunu söyleyen Güçlüer, “Bir kadını daha kaybetmemek için yaşamdan, sağlıktan, özgürlükten yana ve meslekten bir kişi daha eksilmemek için kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. İnsan haklarına ve onuruna yaraşır, şiddete karşı güvenli çalışma ortamlarını talep etmekten ve mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Kadın cinayetleri ve sağlıkta şiddet sona ersin” sözlerini kaydetti.
(Ufuk Azbay)