İyi ki sivil toplum kuruluşları var.

İyi ki hayatımızı kolaylaştırmak için çalışıyorlar.

Sivil Toplum Kuruluşlarını kısaca STK’lar olarak tanımlıyoruz.

Genellikle dernekler, odalar, vakıflar, sendikalar, kooperatiflerden oluşan bu kuruluşların büyük çoğunluğu da gönüllülük esasına göre çalışır.

Bunu yaşadığımız büyük deprem felaketinde bir kez daha gördük.

Kent Konseyleri de bunlardan biridir.

Kuruluş ve işleyiş şekilleri diğerlerinden biraz farklı olan bu sivil toplum kuruluşları kentler için vardır.

Olağanüstü durumlarda da aktif rol oynarlar.


***


Eskişehir Kent Konseyi, Odunpazarı Kent Konseyi, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi ile bazı ilçelerimizde Belediyelerin himayelerinde kurulan ve çalışmalarını sürdüren bu kuruluşların ne kadar önemli işlevler üstlendiklerini görüyoruz.

Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Akçar, Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, süreç boyunca fedakar çalışmalarıyla öne çıktılar ve taktir topladılar.


***


Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, depremin hemen ardından bölgeye de giderek, yardım çalışmalarına katıldı, Eskişehir’den bölgeye giden yardımların organizasyonunu yaptı.

Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, konsey yürütme kurulu ve çalışma grubu üyeleriyle birlikte, deprem bölgesinden Eskişehir’e gelen insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gece-gündüz demeden çalışıp duruyor.

Depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması konusunda büyük mücadele veriyorlar.

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Akçar da öyle.


***


Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile Odu Yönetim Kurulu üyeleri ve sanayicilerin yaptıkları az işler mi?

Şimdiye kadar ayni ve nakdi olarak yaptıkları katkı 30 milyon lirayı aştı.

Eskişehir’deki tüm sivil toplum kuruluşlarının yapılan yardım ve çalışmalarda büyük-küçük katkıları var.

Deprem bölgesine Türkiye’nin her bir köşesinden başta insan gücü olmak üzere, malzeme, araç-gereç, para, yiyecek, içecek gibi yardımlar gönderildi.

Şimdi bölgeden diğer illere gelen çok sayıda depremzede var.

Eskişehir’e gelen misafirlerimiz de en iyi şekilde ağırlanmaya çalışılıyor.

Kamu kuruluşları, STK’lar ihtiyaçların karşılanması konusunda ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar.

Ahbaplar Grubu da bu konuda gereken yardımı yapıyor.

Hangi depremzedenin bir ihtiyacı varsı grup üyeleri karşılamaya çalışıyor, karşılıyorlar da.

Yukarıda da belirttiğim gibi iyi ki sivil toplum kuruluşları var.