Şeker, Eskişehir için olmazsa olmazlardan biridir.

Önceleri cer atölyeleri olarak başlayıp sonraları çeşitli ad değişiklikleriyle günümüze kadar gelen demiryollarından sonra genç Cumhuriyet’in ilk yatırımlarındandır Şeker Fabrikası.

O dönemlerde her evde ye bir demiryolcu, ya bir şeker fabrikası çalışanı mutlaka vardı.

Fabrika girişlerinde sıra sıra dizilen bisikletleri görürdük.

Bir önemli ağır sanayi yatırımı da Askeriye içindeki Hava İkmal Bakım Merkezi’ydi.

Kimi işçiler yine bisikletle, kimileri de dekovilden o küçük tren ile işlerine giderlerdi.

***

Şeker Fabrikası pancarı üreten çiftçisiyle, pancarı işleyip şeker üreten işçi ve mühendisleriyle, şekeri tüketenlerle bir bütündü.

Şeker demek Eskişehir demekti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk şeker fabrikalarındandı.

Yerini de bizzat Atatürk belirlemişti.

Ülkenin en çok ortağa sahip kooperatiflerinden biriydi Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi.

Çünkü pancar üretici aynı zamanda kooperatifin de ortağıydı.

Şimdilerde eskisi kadar ortaya sahip değil ama yine de etkili.

Kongreleri stadyumlarda yapılırdı.

O kadar büyüktü yani.

***

Şeker işçilerine her kampanya döneminin sonunda “Ürettiğin şekeri afiyetle ye” diye birer çuval şeker verilirdi.

Şimdilerde şeker memleketinde şeker sıkıntısı çekiliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, pasta, tatlı ve unlu mamul üreticilerinin şeker temini sorununu, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Son yıllarda yaşanan ağır ekonomik krizin, gıda sektörünün tüm kollarında olduğu gibi pasta, tatlı ve unlu mamul üreticilerini de olumsuz etkilediğini belirten Dr. Jale Nur Süllü, şeker temininde yaşanan sorunlara dikkat çekti. 

“Un ve yağın yanı sıra şekerde de yaşanan fiyat artışı, gıda sektörünü darboğaza sürükledi. 2021 Ocak ayında toptancıda 50 kg’lık çuvalın 195 TL olan fiyatı, 2022 Ocak ayında 370-400 TL’ye çıktı. Vatandaşın alım gücünün düşmesi ve artan maliyetlere bağlı olarak üretici üretemez duruma geldi.” diyen Süllü, şeker fabrikalarından şeker temin edemeyen sektör temsilcilerinin yakınmalarına aktardı. Türk Şeker’in 2021 üretim döneminde yaklaşık 400 bin ton şeker üretimi yaptığını belirten Süllü, pasta, tatlı ve unlu mamul üreticilerinin fabrikalardan şekere ulaşamamasını yazılı soru önergesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’na sorarken ayrıca, şekerde yaşanan sorunu Meclis Araştırma Önergesi ile gündeme taşıdı.  Dr. Jale Nur Süllü, “İç piyasaya yeterli şeker vermeyen Türkiye Şeker Fabrikaları, ürettiği şekeri yurt dışına ihraç ederek şeker fiyatlarının yükselmesine sebep mi oluyor? Türk Şeker’in internet sitesine girdiğinizde 2021 yılı fiyatları yer alıyor. Şeker fabrikaları 2022 fiyatını belirleyemediği için mi satış yapamıyor?” sorularını dile getirdi.