Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne yapılan düzenleme sonrası Yine zam geldi.
Akaryakıta zam yapılması demek, tüm ürünlerde ve hizmetlerde fiyatların artması anlamına gelir.
Nitekim bunu yaşayarak görüyoruz.
Marketlerde günde neredeyse iki-üç kere fiyat değişiyor.
Gerek asgari ücrete, gerekse çalışan ve emeklilere yapılan zamlar daha cebe girmeden eridi gitti.
***
Yapılan zamlar sonrasında geçtiğimiz gün Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, bir başka konuya dikkat çekti ve rekabet gücünün giderek zayıfladığını söyledi.
Enerji, vergi ve işçilik artışlarının, sanayi üretiminde rekabetçiliği düşürdüğünün altını çizdi.
Şöyle dedi Kesikbaş.
“Sanayi üretiminde, enerji, işçilik ve vergi oranlarındaki artışlar; maliyet oluşturan satın alma kalemlerinde, hareketli ve sabit maliyetlerde ciddi bir ilave yekün oluşturmaktadır. İstihdam, Üretim ve İhracata dayalı ekonomi modelimizi daha da güçlendirmemiz gerekirken, sanayimizde rekabetçiliğimizi kaybetmek korkusu yaşıyoruz. Maliyetlerimiz sürekli artıyor ve sanayiciler ihracat fiyatlarına bu artışları global rekabet sebebi ile yansıtamıyorlar. Sanayicilerimiz yıllardır emek vererek kurdukları müşteri portföylerini, dağıtım kanallarını kaybetmek istemiyor. Zira kaybedilen müşterileri kazanmak çok daha maliyetli ve zaman alıcı oluyor.”
***
Kesikbaş şu konulara da dikkat çekiyor.
“Ayrıca yurtiçi piyasalarda durgunluk, daralma ve enflasyon riskleri artıyor. Enflasyon her geçen gün Türk Lirası sermayeleri eritiyor, yeni finansman ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Finansmana erişim de alınan tedbirler ile günden güne daha da zorlaşıyor.
Kamu maliyesinin yaşadığı zor durumu anlayan sanayiciler klasik bilindik reçeteler ve kolayca alınan tedbirler yerine daha kapsayıcı, orta ve uzun vadede ekonomimizi kırılganlıktan kurtaracak yapısal çözümlerin daha doğru olduğuna inanıyor.
Geleceğine umutla bakan ülkemiz için; Üretim, istihdam, yatırım ve ihracat odaklı sanayimizi koruyucu tedbirlerin alınması yaşamsal önem taşımaktadır.”