Toplantıda, Başkan Nejdet Bilgin geçmiş iki yıldaki dernek faaliyetleri hakkında genel kurula bilgi sundu. Yapılan seçimler sonucu yeni yönetim kurulu; Nejdet Bilgin başkanlığında, Murat Özgül, Mefkure Atak, Aylin Güçlü ve Serkan Denizli’den oluştu.    Denetim Kurulu üyeliklerine ise Mustafa Uçkaç, Duygu Ersoy ve Sercan Erbinel seçildiler.   Toplantı sonrası başkan Nejdet Bilgin, genel kurul sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, genel kurul üyelerine teşekkür etti.