Gar binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını BTS Genel Başkanı Tonguç Özkan yaptı. Özkan, 21 Şubat’ta TBMM önünde yapacakları basın açıklaması ile de TCDD yönetiminin hukuksuzluğunu ve ayrımcılığını protesto edeceklerini belirtti. Özkan, “Yine geçmiş mülakatlarda olduğu gibi kendilerine yakın sendikalarla el ele vererek göstermelik mülakatlarla Avukat, Bölge Kontrolörü, Büro Şefi, EKAY Kontrolörü, Gar Müdürü, İstasyon Şefi, Koruma Güvenlik Şefi, Mühendis, Programcı, Şube Müdürü, Trafik Kontrolörü ve Uzman unvanlarında yüzlerce çalışana unvanlar dağıtıldı. Günümüzde Mülakatlar Siyasi iktidarın kadrolaşma, yandaş sendikaların örgütlenme aracı olarak kullanılmaktadır. Bundan dolayı da Mülakat uygulamaları tam anlamı ile emek hırsızlığına dönüşmüştür. Gençlerin umudunu kıran, geleceğe ket vuran bir sarmal haline dönüşmüştür. Adalete indirilen ölümcül bir darbe haline dönüşmüştür. Almış olduğumuz bilgilere göre yapılan mülakatın hiç bir nesnelliği olmadığı gibi düşük puan alanlara da nesnel hiç bir gerekçe sunulmamıştır. Bilindiği üzere daha önce yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarında da benzer hukuksuzluklar ve ayrımcılıklar yaşanmış, sendikamız tarafından açılan davaların tamamında sınavlardaki hukuksuzluk tescil edilmiş, kimi sınavlar tümden iptal edilirken kimilerinde ise üyelerimizin mülakat sınavları iptal edilmiş ve bu sınavlar yenilenmiştir. Hukuksuzluk ve ayrımcılık Mahkeme kararlarıyla kesin bir şekilde ortaya çıkmasına, mülakatları usulüne uygun olarak yapması gerektiğine yer verilmesine rağmen aynı kayırmacılık ve hukuksuzluk sürdürülmüş, mahkemeyi kazanan üyelerimizin tamamı ikinci mülakatta da elenmiştir” şeklinde konuştu.

Eylem (2)

‘MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ’
Liyakat gözetilmeden yapılan atamaların iş barışını bozduğu gibi liyakatsiz atamaların ölüm de getirdiğini aktaran Özkan, ulaşım sektörünün insan hayatına direkt etki eden bir hizmet alanı olduğuna vurgu yaptı. Özkan, Demiryollarında en küçük hatanın nelere mal olduğunu geçmişte bir çok defa acı şekilde gördük. Bizler TCDD yönetiminin bu hukuksuz ve ayrımcı uygulamalarına bugüne kadar sessiz kalmadığımız gibi bundan sonra da sessiz kalmayacağız. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarında yaşanan ayrımcılık ve hukuksuzluğun aracı olan bu mülakatların iptalini istiyoruz. Haksız ve tamamen sübjektif kriterlerle belirlediğiniz mülakatlar sonucunda elediğiniz üyelerimiz başta olmak üzere tüm demiryolu emekçileri için hukuksal ve demokratik mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.