Değerli dost! Kuzunun kurdu avlaması tuhaf değil mi? İhtirasına yenik düşen kuzuya da, çobana da av olur. Kurt, kuzuya av olmaz deme! Olur, dostum olur. Bu iş, işin doğasına aykırı gibi görünse de, bütün hükümlere hükmeden ferman buyurdu mu kurt kuzuya da, çobana da av olur. Suların buluttan indiğini düşünüp de bu işin gayrısı olmaz deme. Yeryüzünde buharlaşan suların gökyüzünde bulut olmak için semaya yöneldiğini akıldan çıkarma.

Değerli dost! Günümüzde okur-yazar oranı oldukça yüksek gibi. Ama okuyup yazan seviyeside oldukça düşük. Toplumları ayakta tutan ahlak denilen değer yargılarıdır. Medeni ilişkiler ahlaki, kültürel ve ilkeli değerlerle kurulur. Ancak ahlaki, kültürel, ilkeli değerleri hakkıncave hukukunca yaşatan toplumlar ayakta durur. Cehalet, dalalet ve gafletle düşenler çökmeye mahkûmdur. Kibir, kin ve fitne ile de silinip giderler. 

Ey dost! Sözünü ettiğim hikâyenin kahramanları kurt ile akıllı kuzunun davranışlarına değineceğim. İhtirastan gözü dönmüş kurt, uzaktan kuzuyu görünce: “Hadi, gel yanıma. Sen, benim kurbanımsın.” dedi. Kuzu: “Tamam, dediğin gibi olsun. Sen bir kurt, ben bir kuzuyum. Sana nasıl karşı koyarım? Güç sende. Pençeli ve dişli olan sensin!” dedi. Kurt: “O hâlde çabuk düş önüme, gözden ıraklara doğru yürü.” dedi. 

Ey dost! Çoban, kuzuya: “Başın dara düştüğünde bana hemen geri dön, giderken de geçtiğin yerlere işaret bırak git ki, bana çabuk ulaşasın!” dedi. Çobanın tembihini unutmayan kuzu, geldiği her aşamada işaret bırakmış. Çobanın sözlerini akıl kulağı ile dinleyen kuzu, kurtta yem olmak istemediğinden çobanın tembihi doğrultusunda sessizce geri dönüşe geçti. 

Değerli dost! Akıllı Kuzu bıraktığı işaretler istikametinde hızla çobana doğru koştu. Kuzuyu takip eden Kurtta: “Koş bakalım! Nereye kadar koşacaksan… Seni, benden kim kurtaracaksa kurtarsın da görelim!” diye, diye kuzuyu takibe başladı. Kuzu, planını kurtta belli etmeden canhıraş hâlde çobana doğru koştu. Kurttun kuzuyu kovduğunu gören çoban mevziye çekildi. Avını takibe alan avcı misali kurttu silahının etki alanına aldı. “Gel bakalım açgözlü kurt. Tamahın ölümüne sebep olacak.” dedi.

Değerli dost! Kuzu, hislerinden öte aklını kullanıp kurtta düşüncesini belli etmeden onu istediği tuzağa düşürdü. Çoban, kuzunun kurttu peşinden sürüklediğini görünce silahını kaldırdı. Kurtta nişan alıp onu avladı. Kuzuya iştah kabartan muhteris her kuzunun bir çobanı olabileceğini unutmasın. Unutan, çobana av olur.

Değerli dost! Akıllı insan ihtirasına gem vurmasını bilendir. İhtiras sahibi kendine yazık eden kişidir. İhtirasına can ve bedenini heba edendir. Akıl, akıl… Kişinin dini ve değeri aklı nispetindedir. Aklına itibar etmeyen itibar görmez. İhtiras gözlüğüyle bakma. Her neye bakarsan bak, baktığına akıl gözüyle bak da, kuzuyu takipte olan çobanı unutma. Unutma ki, akıbetin vahim olmasın.

Ey dost! Kurt, ne kadar pençeli ve dişli olursa olsun o pençe ve dişleri sökecek birileri elbet ortaya çıkar. Vicdanı, insafı, kanaati, merhameti ve hoşgörüyü elden bırakıp kendine yazık etme. Kurt ne kadar hilekâr olursa olsun onun hilesini bozacak bir akıllı kuzu çıkacaktır. 

Ey dost! Kurttu canavarlaştıran ihtirası ve hilekârlığıdır.  Hilekârlık insana hiç yakışmaz. İnsanın başına gelen sıkıntılar hep ihtirası nedeniyledir. Temsilde hata olmaz. “İnsanı da canavarlaştıran ihtirasıdır.” derler. İnsan, doğalında canavar olur mu? Olmaz! Ama ihtirası yüzünden merhamet duygusunu kaybeder. Başkasının canını, malını, namusunu ve onurunu hiçe sayar. Doğrusu, adam gibi adamca yaşamaktır.

Ey dost! Adam gibi adamca yaşamak denilince aklıma evrensel ahlaki değerler geldi. Evrensel ahlaki değerler nedir, ne değildir? Ahlak, bir toplumda kabul görmüş hakça ve hukukça davranışlardır. Ahlaki davranış biçimlerine çeki düzen veremeyen insana nasıl bakılır? İhtirasına kul olmuş insan kendisine yazık eden insandır.

Ey dost! Akıllı insan, başkalarının değil Rabbinin kuludur. Rabbinin kulu olduğunu bilen kime hile ya da tuzak kurabilir? Hilekâr insan, insaf ve vicdanına virüs karışmış insandır. İnsaf ve vicdan sahibi olmayandan merhamet ummak gaflet değil de nedir? İlim, irfan ve izan sahibinde gaflet hâli olur mu? Âlemin en değerli yaratığı insandır. 

Ömrünüz uzun, kazancınız bereketli olsun! Hoşça kalın! Dostça kalın!


 

​​Yunus Emre GÜLLÜ - 17 EYLÜL 2022 / Milli irade