SENDİKALARDAN ORTAK ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI. 3 İşçi Konfederasyonu’nun ortak açıklamalarını, ilimizdeki temsilcileri basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaştı.

DİSK, Türk İş ve Hak İş Konfederasyonları tarafından asgari ücretle ilgili hazırlanan ortak açıklama, Eskişehir’de de DİSK ve Türk İş tarafından yapılan basın açıklamaları ile duyuruldu.

sendika talep 2

DİSK adına ortak açıklamayı DİSK Binası’nda Bölge Temsilcisi Günay Ayaz gerçekleştirirken, Türk İş adına basın açıklamasını İl Binası önünde İl Temsilcisi Orhan Demir yaptı.  Açıklamada, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme toplantılarının ilkinin yarın yapılacağı belirtildi. Ortak açıklamada: “Üç İşçi Konfederasyonu ,‘insan onuruna yaraşır bir asgari ücret’ belirlenmesi taleplerini bir araya gelerek ortaklaştırmıştır. Özellikle sendikasız işçilerin önemli bir bölümünün temel sorunu olan asgari ücretin, belirlediğimiz ve savunduğumuz ilkeler doğrultusunda karara bağlanması büyük önem taşımaktadır.  Asgari ücret, emeğe gösterilen saygının bir ölçüsüdür. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, gelir dağılımında adaleti ve iyileştirmeyi temel alan, refahın geniş kitlelere yayılmasını amaçlayan bir yaklaşımla tespit edilmesi toplumsal huzur ve iş barışının sağlanması için gereklidir”  ifadelerine yer verildi.

7 günlük milli yasın ardından Eskişehir’de bayraklar yarıya indi 7 günlük milli yasın ardından Eskişehir’de bayraklar yarıya indi

Asgari ücretin belirlenmesine göz bulundurulması gereken kriterler şu şekilde sıralandı: “Asgari ücretin saptanmasında Anayasa’da yer alan “geçim şartları” yaklaşımına öncelikle uyulmalıdır. Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir. Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik vb. kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmeli ve yıl boyunca asgari ücret açıklanan bu net ücretin altına düşmemelidir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmelidir. Tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Gelir vergisi tarifesi en az yeniden değerleme oranında artırılmalıdır.  Ayrıca ücretliler için damga vergisi uygulaması kaldırılmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran da yüzde 10 olmalıdır.”

İşçi sendikalarını asgari ücret ile ilgili beklentileriyle şu ifadeleri kullandı: “İşverenlere sağlanan sosyal güvenlik prim desteğinin benzeri bir destek işçilere de verilmeli ve işçilerin sosyal güvenlik haklarında bir kayıp yaratmayacak şekilde işçi SGK prim payı 5 puan düşürülerek bütçeden karşılanmalıdır. ‘Sosyal Devlet ilkesi gereği ; ‘Aile yardımı’ çalışmayan eş için uygulamaya konulmalıdır. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı ve asgari ücret teşviki sadece sendikal örgütlenmenin olduğu işyerleri için uygulanmalıdır”