Hemşirelik mesleği toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan sevgisiyle, özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran çok yönlü bir meslektir.

Hemşireler, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin “Herkes için Sağlık” ilkesini benimseyen, birey, aile ve topluma sağlık hizmeti sunmada ekibin en etkin rol oynayan üyesi olma konumundadır.

Sağlık sektöründeki değişim, ulusal ve uluslararası arenadaki rekabetin artması, sağlıkta kalitenin artan önemi, hasta ve çalışan memnuniyetinin olmazsa olmaz hale gelmesi, nitelikli işgücü konusunda hemşirelik eğitiminin lisans düzeyinde verilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Dünyada 1954, ülkemizde de 1964 yılından bu yana Florence Nightingale’ in doğum günü olan 12 Mayıs Hemşireler Günü olarak kutlanmaktadır.

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kutlamaları ile farkındalık yaratılarak hemşirelik mesleğinin önemi vurgulanmakta ve söz konusu sorunlara çözümler üretilmesi amaçlanmaktadır.

***

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hemşirelik kutsal meslekler arasında yer almaktadır.

Savaşlarda, salgınlarda hemşireler sağlık hizmetlerinin olmazsa olmazıdır.

Bunu çok yakın bir geçmişte bizzat yaşadık.

Hatta yaşamaya da devam ediyoruz.

Hemşireler sağlığımızı, gerektiğinde hayatlarımızı emanet ettiğimiz doktorların en yakın yardımcısı, bizlere hastanelerde olsun diğer sağlık kuruluşlarında olsun en iyi hizmeti vermeye çalışan insanlardır.

Yakın geçmişe kadar hemşirelik bir kadın mesleği olarak hayatımızdaydı, ancak artık erkek hemşireler de hizmet veriyor.

***

Halen içinde bulunduğumuz ama artık herhalde sonlarına doğru geldiğimiz pandemi sürecinde doktorlarla birlikte hemşirelerin de nasıl bir özveriyle çalıştıklarını gördük.

Günlerce eşlerinden, çocuklarından, ailelerinden uzak kalan hemşirelere gereken önemi verdik mi?

Bu soruyu “evet” diye yanıtlamak isterdim ama maalesef yanıtlayamıyoruz.

“Sizin hakkınızı ödeyemeyiz” dediler ve ödemediler.

Günlerce balkonlarımızda alkış tuttuğumuz sağlıkçılara hiç yoktan yere saldırır olduk.

Onları dövdük, yaraladık, hatta öldürdük.

***

Tüm bunlara rağmen hemşireler yine büyük bir özveriyle mesleklerini yapmaya devam ediyorlar.

Maddi manevi sıkıntılarına rağmen gece-gündüz demeden çalışıyorlar.

Ben de bir hemşire eşi olarak

İyi ki varsınız, hemşireler gününüz kutlu olsun diyorum.