Sağlıkta şiddet başta olmak üzere çözümlenmeyen sorunlarını dile getirmek amacıyla, Sağlık çalışanları dün iş bıraktı. İş bırakma eyleminin bugün de devam edeceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Beyaz Reform’un sorunlarını tam anlamıyla çözmediğini savunan Eskişehir Tabip Odası, Hekim Sen, Hekim Birliği Sendikası, Üniversite Asistan Hekimleri, ESOGÜ’de basın açıklaması gerçekleştirdi. Grup adına basın açıklamasını Selim Yalçın okudu.

Yalçın açıklamalarına Hasta yakını tarafından öldürülen İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ın ailesine baş sağlığı dileyerek başladı. Sağlık çalışanlarının aldıkları eğitim ve sundukları sağlık hizmetlerini bu yönetmeliğin niteliksizleştirdiğini ifade eden Yalçın eğitimin ve nitelikli sağlık hizmetinin önemsendiği üniversitelerde gelir haksızlıklarına sebep olacağına ya da niteliksizliğe yol açacağını ve performansa dayalı teşvik sistemini reddettiklerini dile getirdi. Sayıları bin 500 civarında olan yabancı uyruklu asistan hekimlerin özlük haklarıyla ilgili yapılan hiçbir iyileştirmelerden faydalanamadığını ve görmezden gelindiğini dile getiren Yalçın, “Yeni yönetmelik kapsamına alınıp alınmadıklarını takip edecek, daha fazla görmezden gelinmelerine sessiz kalmayacağız. Ayrıca intörn hekim arkadaşlarımız intörn eğitiminin hekimlik meslek onuruna, mesleğimizin usta çırak ilişkisi ilkesine yakışmadığını düşünmekteler. İntörn eğitiminin kendilerini Tıp doktoru olmaya hazırlamaktansa hastanenin tamamlayıcı ucuz iş gücü olarak görüldüklerini ve meslek hayatına dair çok ciddi kaygılar taşıdıklarını ifade ediyorlar. İntörn hekimlik eğitiminde yaşanan birçok eğitim sıkıntısının yanında, bundan yaklaşık 2 ay önce verilen asgari ücret sözü de tutulmamış ve intörn hekimlerin emeklerinin hastaneler tarafından sömürüsü sürdürülmeye devam etmektedir” diye konuştu. 15 Eylül 2022 tarihinde YÖK için yayınlanan yönetmelikte hak kaybına uğradıklarını ve ayrıştırmaların devam edildiğini savunan Yalçın, iş bırakma kapsamına acil servis ve poliklinikleri, doğum salonu, elektif hariç ameliyatlar, COVID Onkoloji Hematoloji poliklinikleri ve tüm yatan hasta servis çalışanları dahil edilmediğini ve talepleri yerine gelinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini  kaydetti.

Ufuk Azbay - Milli İrade