Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şube Başkanı Birtürk Özkavak, “Israrla tüm süreç takip edilerek her iki cezalandırma da iptal edildi. Açılan davalar kazanıldı. Sendikal eylemler ve iş bırakmalar sendikal haktır, suç değildir” dedi.

Veterinerler deprem bölgesindeki hayvanlar için seferber oldu Veterinerler deprem bölgesindeki hayvanlar için seferber oldu

Özkavak, geçtiğimiz yıl şubat ayında Aile Sağlığı Merkezlerinin sorunlarının çözülmesi için, çok sayıda sendika birlikte iş bırakma kararı aldıklarını ve bu kararları 17- 18 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Özkavak, “ Bu iş bırakmaların gerçekleşmesi sağlık emekçilerinin taleplerinin duyurulması sürecinde sendikamız başta bir rol oynadı ve üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirdi. Ancak hatırlanacak olursa yöneticiler sorunları dinlemek ve çözüm için çaba harcamak yerine demokratik haklarını kullanan sağlık emekçilerini cezalandırmayı seçtiler ve eyleme katılanlara adeta ceza yağdırdılar. ASM de çalışan bir çok arkadaşımıza sorgusuz sualsiz ücret kesinti cezası vererek mağdur ettikleri yetmezmiş gibi, bir süre sonra da ayrıca puan kesinti cezaları verdiler” diye konuştu. Hiçbir sendikanın kurum, derneğin üyelerine yeterince sahip çıkmayarak onları cezaları kabullenmeye ve pasif bir tutum almaya yönlendirdiğini eleştiren Özkavak,Sadece sendikalarının açıktan tutum alarak verilen cezalara itiraz ettiğine ve tüm üyelerini savunduğunu tüm hukuki yolları kullandığına dikkat çekti. Özkavak, “Israrla tüm süreç takip edilerek her iki cezalandırma da iptal edildi. Açılan davalar kazanıldı. Para kesintilerinin hepsi iptal edilerek üyelerimizin kesintileri iade edildi. Sendikal eylemler ve iş bırakmalar sendikal haktır, suç değildir” dedi. SES’in çalışanların haklı taleplerini her zaman desteklediğini ifade eden Özkavak, iş bırakma, grev gibi tüm fiili meşru mücadele biçimlerinin örgütler, içinde olacağının altını çizdi. Özkavak “Üyelerini asla yalnız bırakmaz. Bu vesileyle tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine sesleniyoruz. Sizin haklarınızı desteklemekten korkan, yanınızda durmayan, haklarınızı büyütmek yerine küçülten tek derdi kendi ve işbirliği içinde oldukları iktidarın ikbali olan sendikaları silip atın. Gelin birlikte mücadele ederek baharı birlikte ve coşkuyla karşılayalım” sözlerini kaydetti.  


(Ufuk Azbay)