ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Disiplinlerarası Sağlık Ekonomisi, Sağlık Fiziği/Hukuku Yüksek Lisans programları ile bahar dönemine hazır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü, açılması planlanan Disiplinlerarası Sağlık Ekonomisi, Sağlık Fiziği ve Sağlık Hukuku Yüksek Lisans programları ile bahar dönemine hazır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alıyor İzmir Ekonomi Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alıyor

ESOGÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde, açılması planlanan yeni yüksek lisans programları için çalışmalar sürüyor. Disiplinlerarası Sağlık Ekonomisi, Sağlık Fiziği ve Sağlık Hukuku Yüksek Lisans programları, sağlık sektöründeki farklı alanlar için üst düzey yetişmiş iş gücü sağlayacak. Sağlık hizmetlerinin sadece tıbbi açıdan değil farklı boyutları da bu programlar sayesinde üniversite eğitiminin bir parçası oluyor.

Disiplinlerarası Sağlık Ekonomisi Yüksek Lisans programı
Sağlık ve sağlık hizmetleri sadece tıbbi ve biyolojik yönden değil ekonomik, politik ve toplumsal boyutları ile de tüm dünyada önem kazanıyor. Özellikle son zamanlarda sağlık sektöründe giderek artan harcamalar sağlığın ekonomik boyutunu ön plana çıkarıyor. Sağlığın ve sağlık hizmetlerinin ekonomik boyutunun doğru değerlendirilebilmesi, sağlık konusundaki karar ve politikaların ekonomik analizlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesinde yetiştirilmiş işgücüne duyulan ihtiyaç gerek dünya gerekse Türkiye’de giderek önemli hale geliyor. ESOGÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü çatısı altında disiplinlerarası olarak açılması planlanan Sağlık Ekonomisi Disiplinlerarası Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programları, ülkelerin kalkınma süreçlerinde önemli boyutlardan biri olan sağlık alanındaki gelişme potansiyelinin disiplinlerarası açıdan incelenerek ekonomi bilimi ile birlikte değerlendirilmesini içeriyor. Program halk sağlığı, farmakoloji, ekonomi, sayısal ve ekonomik karar verme teknikleri, klinik ve sonuç araştırmalarıyla ilgili bilgi ve tecrübeye sahip olan, ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülüyor.

Sağlık Fiziği Yüksek Lisans programı
Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji ve Nükleer Tıp bölümleri tıbbın gelişmelere en açık ve teknolojik yeniliklerden en çok etkilenen bölümlerinin başında geliyor. Ayrıca Türkiye’de ve tüm dünyada, hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan bu bölümlere olan talep giderek artıyor; talebin artması alanda istihdam edilen personel ihtiyacını da yükseltiyor. Sağlık Fiziği Yüksek Lisans programında, radyasyonun insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerine hâkim, radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma ve zırhlama prensiplerini bilen, uygulayan ve bu konuda kişileri bilgilendiren, radyoterapi cihazlarının uygulamasının her basamağını bizzat tecrübe eden, radyasyonu ve radyasyon ölçüm cihazlarını tıbbi ve çevresel uygulamalarda güvenli olarak kullanabilen, radyobiyoloji bilen, profesyonel sağlık fizikçileri yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Sağlık Hukuku Yüksek Lisans programı
İleri sağlık uygulamaları, teknolojik ve ekonomik gelişmeler hekimleri diğer sağlık profesyonellerini, sağlık kurumları yöneticilerini, hastaları ve hasta yakınlarını ilgilendiren hukuki ve etik sorunları gündeme getiriyor. Bu gelişmeler tıp alanında olduğu kadar, hukuki alanlara da farklı biçimlerde yansıyor. Tezli ya da tezsiz olarak yapılabilen Sağlık Hukuku Yüksek Lisans programları sadece hukuk uygulayıcılarına ilişkin olarak değil, başta tıp ve hekimler olmak üzere sektörde faaliyet gösteren diş hekimi ve eczacılara yönelik müfredatı da kapsıyor; disiplinlerarası bir alan olarak altyapısı ve birikimiyle nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine önemli katkı sunuyor.