Bir süre önce hastanelerde randevu aralığının 5 dakikayla sınırlandırılması uygulaması getirilmişti.

Bu uygulama başta sağlık meslek kuruluşları tarafından tepkiyle karşılandı.

Beş dakikanın çok az olduğu belirtildi.

Öyle ya hasta doktorun yanına girip şikayetini anlatması, doktorun dinlemesi ve muayene yapması 5 dakikaya nasıl sığardı.

Uygulamada da bunun mümkün olmadığı görüldü ama çeşitli konularda inat edildiği için uygulama sürdürüldü.

Eskişehir bu konuda da başı çekti ve uygulamanın durdurulması için gerekini yaptı.

***

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi, şehir hastanesinde beş dakikada bir hastaya randevu verilmesi işlemine ilişkin Eskişehir Tabip Odası tarafından açılan davada yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Eskişehir’de sağlık meslek örgütleri sağlıkçılar ve sağlık hizmeti alanlar konusunda oldukça hassastır.

Hemen her konuda tepkisini kayar, gerekirse eylemler gerçekleştirir.

Eskişehir Tabip Odası da bu konuda hassas davrandı ve konuyu yargıya taşıdı.

Yargıdan da beklediği sonucu aldı.

***

Şimdi önemli olan bu mahkeme kararının uygulanmasıdır.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, kararı çok olumlu bulduklarını söyledi.

Bu süreçte bakanlıktan randevu alamadıklarını ve görüşme taleplerinin yanıtsız kaldığını ifade eden Fincancı, "Bakanlıkla bir görüşme yapabildiğimizi söylemek mümkün değil. Bununla ilgili bakanlığın bir direnci var. Biz açıklamalar yaptıkça ya da başvurularımız oldukça bakanlık da bir açıklama yapma ihtiyacı duyuyor. 5 dakikada 1 randevuyla ilgili sorumluluk da almamışlardı." dedi.

***

Fincancı, “Gerekçesi de çok kıymetli. Tam da sağlık hizmetini gören bir yerden, hekimlik uygulamalarının nasıl olması gerektiğini kavramış bir bakış açısıyla gerekçe yazılmış. Bu kararı veren mahkeme üyelerini kutluyorum. Biz uzun yıllardır hekimlik uygulamalarının nasıl olması gerektiğini, özellikle hasta-hekim ilişkisinde güven kurmaktan hastanın bu güvenle yakınmalarını paylaşabilmesinin ve ardından bütünlüklü bir muayene ve değerlendirmenin gereksiniminden söz ettik ve anlatmaya çalıştık. Bunun yankı bulmuş olması bizim için değerli” dedi.

Fincancı’nın önemli dediği gerekçede, hem düzenlemede herhangi bir bilimsel temel ve kamu yararı olmadığına, hem uygulama sonrası hekimler ile hastalar arasında yaşanan sorunlara, hem de 'hasta yoğunluğu'nun bir gerekçe sayılamayacağına dikkat çekildi.

Uygulama konusunda Fincancı’nın da endişeleri olsa gerek ki bu konudaki görüşlerini de şöyle paylaştı.

"Meslektaşlarımız, bu uygulama içinde olan başhekimliklere dilekçeyle başvurabilir. Biz de Türk Tabipleri Birliği olarak 5 dakikada 1 randevu olamayacağına dair uyarmıştık. Bu kararı uygulamak gerekiyor. Yürütmeyi durdurmanın iptali için karşı dava olabilir.”