Eskişehir’in yatırım ve cazibe merkezi olmasına büyük katkı sunacak ‘Eskişehir TeknoVadi Projesi’ çalışmaları başlıyor.

TED Üniversitesi 8 Öğretim görevlisi alıyor TED Üniversitesi 8 Öğretim görevlisi alıyor

“Eskişehir ‘TeknoVadi’ inovasyona adanmış bir ekosistemdir ve bu ekosistem Eskişehir’in bütünüdür. ESO olarak böyle bir hayali hayata geçirmek için çalışmalara başlıyoruz.” diyen Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, ‘Eskişehir TeknoVadi Konsept Projesi’nin tüm paydaşların ve kurumların katılımıyla şehre kazandırılabilecek bir ölçek ve kapsayıcı değere sahip olduğunu vurguladı. “Enerjimizi tekil olarak değil topyekûn bir vizyon etrafında birleştirmek, geleceğin üreten Eskişehir’i için sonsuz olanaklar sunuyor. Bir iken etki alanı düşük, beraber iken daha verimli ve etkin oluyoruz.” açıklamasında bulunan Kesikbaş, proje hakkında şu bilgileri verdi; “Hazırladığımız bu konsept proje markalaşma ve teknolojik dönüşüm projesi. Eskişehir’in geleceği; yenilikçilik, yaratıcılık, verimlilik temeline dayalı bir marka yaratma değeri üzerine kurgulandırılmalıdır.  Profesyonel ağların dinamizmi ile ilişkili olağanüstü bir insan zenginliği olan Eskişehir; sinerjileri, teknolojik ve bilimsel disiplinlerin bir araya gelmesini teşvik eder. Çok sayıda yüksek öğrenim kurumlarının varlığı, teknoparkları ve teknoloji transfer merkezleri; teknolojik araştırmalar yoluyla üniversite araştırma kuruluşları ile şirketler arasındaki alışverişi ve sinerjiyi güçlendirir.Eskişehir TeknoVadi aslında kentin bütünüdür. Eskişehir TeknoVadi inovasyona adanmış bir ekosistemdir. Mükemmellik alanları ile ulusal ve uluslararası şirketlerin fikir ve teknoloji üretimi için bir yatırım ve cazibe merkezi olmalıdır. Bacasız fabrikaların Eskişehir’e katacağı değer, zaten bir çok bileşeni halihazırda kentimizde var olan yapıların entegrasyonu ve ilaveleri ile Eskişehir’i küresel bir kent haline getirir.’’