Toplantıya Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay, Çanakkale CHP İl Başkanı Doğan Ateş, Çanakkale İDA Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Akgül, Eskişehir Büyükşehir Belediyesini temsilen Merve Sayılır, Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Sadık Yurtman, Tema Temsilcisi Onur Küçük, Çevre Hukukçusu Cömert Uygar Erdem katılarak itirazlarda bulundular.

Toplantıda Çanakkale Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından, 1. İDK Toplantısında her iki projenin de teknik, hukuki ve vicdani açıdan uygun olmadığı vurgulandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bölgede Devlet Su İşleri (DSİ) ve Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) arazi çalışmalarının devam etmesi ve yapılan beyanların tekrar incelenmesi için süresi belli olmayan 2. İDK toplantısının yapılmasına karar verilerek toplantı sonlandırıldı.

İlgili maden şirketi tarafından Eskişehir Kaymaz mahallesindeki Altın Madeninin mevcut olan 2 adet atık havuzuna ilave olarak 3. atık havuzunun yapılması için hazırlanan ÇED Raporu’nun Bakanlık tarafından onaylanması sonrası Eskişehir Büyükşehir Belediyesi karar hakkında hukuki süreci başlatmıştı. Kaymaz’daki altın madeninin Üçüncü Kapasite Artışı ile İlave Maden Atık Depolama Tesisi (MADT-3) Projesi için hazırlanan ÇED Raporunun içinde, Çanakkale’den 2 milyon 700 bin ton cevherin, günde 149 kamyon ile 490 km uzaklıktaki Eskişehir Kaymaz mahallesine taşınarak zenginleştirme yapılmak istenmesini içeren son toplantıdan çıkan karar ile sürecin ilerlemesi ikinci bir toplantıya kadar durduruldu. (HM)