İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin, işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmaları ile meslek alan/dal derslerinin ve eğitimlerinin yapıldığı atölye ve laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerin, mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi ve bu doğrultuda mesleki eğitim sürecinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması amacıyla toplandı. Toplantıda İŞKUR İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve STK Temsilcileri tarafından istihdam ve mesleki eğitim alanında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirmeler yapılarak önümüzdeki dönemde yürütülecek projeler görüşüldü. Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında, Vali Yardımcısı Kubilay Ant, İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, İŞKUR İl Müdürü Fatih Acar ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantı, istihdam ve işgücüne yönelik görüş ve önerilerin alınmasıyla sonra erdi.