EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, TBD İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen “4. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi”ne konuşmacı olarak katıldı.

Türk Tarih Kurumu asli üyeliğine seçildi Türk Tarih Kurumu asli üyeliğine seçildi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen “4. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi”ne konuşmacı olarak katıldı.

Moderatörlüğünü KOSGEB Eski Başkanı ve Dünya Gazetesi Yazarı Hilmi Develi’nin yaptığı çevrim içi olarak gerçekleştirilen “Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İhracatçı KOBİ’ler” konulu panelde konuşmacı olarak yer alan Başkan Nadir Küpeli, Avrupa Yeşil Mutabakatının önemine dikkat çekti. Başkan Küpeli, “Yeşil dönüşüm kapsamında özellikle sanayimizin dönüşümü ve yeni yapının kurulması konusunda AB kaynaklarının maksimum oranda kullanılması sağlanmalıdır. Ülkemizde Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum konusunda aktif bir iklim politikası belirlenmesi durumunda milli gelirimizin yüzde 7 oranında artacak, sanayide ciddi bir dönüşüm yaşanarak ileri teknolojilere geçiş olacak ve istihdam artacaktır” dedi.  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası iş birliğiyle sürdürülen “Yeşil OSB’ler Projesi” kapsamında Eskişehir OSB’nin, söz konusu projenin ikinci fazına seçilen 2 OSB’den biri olduğunu söyleyen Küpeli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu çalışmanın birinci fazında yer alan 18 OSB’de ön çalışmalar yapıldı. Buradan elde edilen veriler üzerinden ikinci fazda Eskişehir OSB’de derinlemesine çalışmalar yapıldı. Proje sonucunda Eskişehir OSB’de; Yeşil Hücre önerisi hayata geçirildi. Proje kapsamında OSB yönetimi ve özel sektörün katılımıyla 2 adet çalıştay gerçekleştirildi. Son çalıştay, Güney Kore Enerji Ajansı ve Kore Endüstriyel Teknoloji Enstitüsü ile ortaklaşa düzenlendi. Yeşil OSB dönüşüm aksiyon planı hazırlandı. Atıksu arıtma tesisi çamurunun sürdürülebilir bertarafı ve buhar hattı üzerine iş paketleri geliştirildi. Endüstriyel simbiyoz olanakları incelendi. Bu çalışmalar sonucunda ülkemize özgü olarak Yeşil OSB’ler kavramı ortaya konmuş. Eskişehir OSB gerçekleştirdiği çalışmalarla yeşil sanayi ve yeşil dönüşüm konusunda ülkemizdeki OSB’lere örnek gösterilmiştir” dedi.