Yüzyılın felaketini yaşadığımız bu günlerde tüm Türkiye ile birlikte dünyanın gözü kulağı da deprem bölgesine çevrilmiş durumda.

Depremin yaşandığı ilk dakikalarından itibaren deprem bölgesinden haber vermeye çalışan medya mensupları halen bu görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar.

Sağlıklı, doğru haber alabilmenin en önemli unsuru olan gazete ve televizyon muhabirleri yaptıkları canlı yayınlarla bölgeden haber vermeye çalışan medya mensupları da çok zor koşullar altında görev yapmaya çalışıyorlar.

Hemen tüm televizyonlar, gazeteler insanları doğru bilgilendirmeye, aksaklıkları, çaresizlikleri, hüznü ve enkazlardan canlı vatandaşlarımızın çıkarıldığı anki sevinçleri de halkımızda paylaşıyorlar.

***

Medya mensupları da üç-dört gündür her türlü olumsuzluğu, iletişimsizliğe, zorluklara rağmen görev yapıyorlar. Onlar da çok yoruldu, uykusuz gecelerden sonra gecenin kör karanlığında ve günün ilk ışıklarından itibaren bizlere haber ulaştırmaya çalışıyorlar.

Dedim ya çok zor koşullarda görev yapıyorlar.

Her deprem sonrası yaşanan iletişimdeki zorluklar bu depremde de çok fazla hissediliyor.

Ülkemizde bunca deprem yaşanırken GSM operatörlerinin neden hale bu olaylardan ders almadıkları, alt yapı yatırımlarını neden düzeltmedikleri de merak konusu.

Onca deprem vergisi toplanıyor.

Onca para ödeniyor bu GSM operatörlerine yine telefonlar kilitleniyor, şebekeler çekmiyor.

İnsanlar depremin ilk saatlerinden itibaren yakınlarına ulaşamadı, halen ulaşılamıyor.

***

Medyanın durumuna gelirsek, burada da iktidara yakın medya gerektiği gibi yayın yapmıyor.

Sorunları tam anlamıyla gerçekleştirmiyor.

Örneğin bölgede büyük ölçüde tuvalet sıkıntısı çekiliyor, özellikle kadınlar ve yaşlılar bu zorluğu çok daha fazla yaşıyorlar, bu gerçekleş dile getirilmiyor.

Getiren televizyonlar yok mu elbette var.

Onlar da olmasa sorunlardan insanların haberi olmayacak.

Dün Halk TV’de bu konu İsmail Küçükkaya ve muhabir Ferit demir tarafından ele alındı.

İktidara yakın medyanın muhabirlerinin bile bu durumdan şikayet ettiğini belirtti Ferit Demir.

Milyonların gözü önünde gerçekleşiyor bu durumlar.

Depremzedeler ne zaman şikayete başlasa, hele de iktidarı eleştirse iktidara yakın kanallarda hemen yayın kesiliyor.

Bu gibi durumlarda siyaset bir yana bırakılıp, halkın yararına yayınlar yapılmalı.

***

Depremzedeler sorunları anlatmaya başladıklarında o sorunlar verilmiyor.

Bunun en canlı örneğini dün bir kadın depremzedenin kendisine mikrofon tutan muhabire “Eğer yayınlayacaksanız konuşayım” demesi bu sorunu en canlı örneğiyle ortaya koydu.

Bu kadar büyük bir felaketin yaşandığı bu günlerde ölü ve yaralı sayısının her geçen dakika arttığı bir ortamda artık siyaset bir kenara bırakılmalı.

Deprem gibi doğal afetlerin hemen sonrasında sahada yer alan askerlerin geciktirilmesi, bu konuda deneyimle maden işçilerinin iki gün gecikmeli bölge gelmesi elbette eleştirilecek, eleştirilmeli de.

***

Şu GSM operatörleri konusuna bir kez daha değinmek isterim.

Her depremde böyle oluyor.

Bunun hesabı sorulması, en azından gelecek depremlerde aynı sıkıntı yaşanmamalı.