Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından makarnalık buğdayın alım fiyatının 10 TL, ekmeklik buğdayın 9,25 TL olarak açıklandığını öte yandan da üreticilere ton başına bin 750 lira destek verileceğini belirten Yer, Arpa için 7,25 TL fiyat ve yine Çiftçi Kayıt Sisteminde bulunan üreticilere ton başına 750 TL destek ödemesi açıklandığını kaydetti. Yer “Bir önceki alım dönemi olan 2023 yılında hububat alım fiyatları buğday alım fiyatı 8 lira 25 kuruş, arpa alım fiyatı 7 TL olarak açıklanmıştı. 2023 ile 2024 hububat alım fiyatlandırmasında yüzde 21’lik bir artış sağlandığı görülmektedir. Konuya ilgi için her iki yılın rakamlarını karşılaştırdığımızda anlatmak istediğimiz olumsuz gerçek karşımıza çıkmaktadır. 2023 Haziran’ında mazot fiyatı 22 lira iken, bu sene 2024 Haziran’ında mazot fiyatı 40 lira 61kuruş olmuştur. Yani artış oranı; yüzde 82’dir. Yedek parça ekipman fiyatlandırmasında ortalama artış yüzde 60’dır. Bu rakamlar içine çiftçimizin emeğini, fedakarlığını, işçiliğini katmıyoruz.  Hepsi bir tarafa tümden bakıldığında Resmi enflasyon oranı 2023 yılı sonunda yüzde 64.77’dir. Yani bu oranın çok altında olan yüzde 21’lik hububat alım artışı Türk çiftçisine hükümetin acı hediyesi olarak sessizce sunulmuştur” diye konuştu. Eski Türkiye’de harman ve hasat zamanlarının köylü için umut ve tazelenme zamanları olduğu aktaran Yer, Yeni Türkiye’de maalesef köylünün üreticinin, çiftçinin artık son nefesinde ve bitmenin eşiğinde olduğunu dile getirdi.

Editör: Onur Şentürk