“Yedi göbek Eskişehirliyim” denilir ya öyle, Eskişehir’i tek Belediye otobüsünün çalıştığı günleri yaşamış kişilerle Eskişehir’i “Nereden nereye…” sohbeti yapıyorduk. Eskişehir’in eski rakı içilen yerlerinden, Eskişehir kitaplarına kadar konuştuk. Kitaplığımdaki Eskişehir kitaplarımı film şeriti gibi gözümün önünden geçirdim. Bunlardan altısını yazmış Fikret Çelikkanat’ı anımsadım.

1-19

       Bana göre; 1925-1950 yılları Faruk Şükrü Yersel dönemi. 1950-1960 yılları Muhiddin Aslabay. 1960-1990 yılları Fikret Çelikkanat dönemidir. Bu üç araştırmacı da Eskişehir için çok önemli çalışmalar yapmışlardır. Cengiz Tekin hoca’nın “Lületaşı’nın Ekonomik Analizi” Halim Baki Kunter’in “Yunus Emre Bilgiler-Belgeler” , Eskişehir Sanayi Odası’nın  “Eskişehir’de Sanayi’nin Dünü-Bugünü-Yarını”, Turhan Baraz hocanın “Başlangıçından Günümüze Eskişehir Basını” Cahit Işık ile Kenan Şanlıer’in ortak çalışmaları “ Sosyo- Ekonomik Gelişmede Eskişehir”, Mehmet Öner’in “Atatürk Eskişehir’de”, Gaye Ertin’in “Eskişehir Kentinde Yerleşimin Evrimi”, Suzan Albek’in “Dorylaion’dan Eskişehir’e”, Halime Doğru hocanın  “16. Yüzyılda Eskişehir ve Sultanönü Sancağı” , Kemal Yakut hocanın “xx. Yüzyılın Başında Eskişehir”Çağhan Sarı’nın  “Eskişehir’in Demokrasi Serüveni gibi  “Yerel Tarih Araştırmaları” kitapları son yılların en önemli araştırmalarıdır.

       Bir Eskişehir sevdalısı Fikret Çelikkanat vardı…

       Kitaplığımda son 70 yılda yayınlanmış tüm Eskişehir kitaplarına baktığımda, Anadolu Üniversitesi’nde Tarih Bölümü kurulmadan önce ,Eskişehir’i  ilk ciddi araştırmalarıyla kitaplaştıran 4 isim karşımıza çıkar. Faruk Şükrü Yersel, Muhiddin Aslanbay, Fikret Çelikkanat ve Suzan Albek. Bu araştırmacı yazarlar kütüphanelerdeki kitapların tozunu yutmuş, parmaklarıyla binlerce sayfayı çevirmiş, Eskişehir’i ilgilendiren satırların notunu almış, kütüphane kütüphane koşuşturmuş. Kendilerini karşılıksız adamış, ömürlerini, göz nurunu vermiş, matbaalarda çocuğunun doğumunu beklercesine kitaplarını eline almayı beklemiş insanlardır.

       Bu insanları adları bir yerlere verildi mi?  Bilmiyorum…

       Beni en çok Fikret Çelikkanat etkilemişti. Çelikkanat  1938-1991 yıllarında yaşadı. Ağabeyimin arkadaşıydı. “Kurşunlu cami’nin fotoğraflarını çektik, arkadaşım Eskişehir kitabı yazıyor” demişti. Daha lise öğrencileri idiler. Sonra ben tanıdım onu. İl Halk Kütüphanesi, Adalet İlkokulunun yanındaki eski Vali Konağı, eski Adliye binası olarak kullanılmış yerde. Aynı kitabı karıştırmak için birbirimizi beklediğimiz günlerimiz oldu. Zaman zaman fotoğraf çektiğini de görüyordum. Galip Uluvar’la beraber oluyorlardı. Sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğrencisi idi 1963 yılında büyük boyda, ilk Eskişehir kitabını yayınladı. Bu kitabı  içeriği ve araştırmacılığı ile dikkati çekti.

        Fikret Çelikkanat Eskişehir Lisesi mezunudur.  Oradan o yıllar sanki özel yaratılmış gibi seçkin insanlar yetişiyordu.  Fikret Çelikkanat’ta bunlardan biriydi. Çok genç yaşında adını duyuranlardan biriydi. Süleyman Çakır Lisesi’nde öğretmenlik yaptı. 1991 yılında, 6. Kitabı matbaada iken yitirdik onu. “Lületaşı” kitabıydı. Bir tek baskı örneği bende kaldı.

     Gerçekten tam bir  Eskişehir sevdalısıydı  Fikret Çelikkanat , çok emekleri var Eskişehir’e
1. Eskişehir Şiir Sergisi

     Eskişehir, Türk şiirinin büyük şairi Yunus Emre’nin yaşadığı, şiirlerini yazdığı ve mezarının bulunduğu yerdir. Bu nedenle Eskişehir ona ciddi sahiplenmesi, adına ulusal, uluslar arası ciddi şiir etkinlikleri yapması gerekiyor.

    Ne yazık ki böyle değildir.

    Bunları yapabilmesi için  Eskişehir’in, Türk şiirinde önemli yerlere gelmiş  şairlerine, şiir araştırmacıları, eleştirmenlerine gereksinimi var. Kısacası Eskişehir’in şiir sanatımızda merkez olması gerekiyor.

    Onun için Eskişehir’de en yaygın, en gelişmiş sanat alanımız şiir olması gerekiyor.

    Esasında, ülkemizde, bir dönem de olsa şiir yazmamış olanımız yoktur. Yani her sokağımızda bir şiir yazanımız, şiir severimiz vardır. Ve bunların arasında önemli şairler saklıdır. Onları çıkarmak, gelişmelerine ve tanıtılmalarına ortam yaratmak şehrin sivil sanat kurumu, sanat örgütünün görevidir. Eskişehirdeki bu kurum Eskişehir Sanat Derneği’dir.

    Eskişehir Sanat Derneği de kurulduğu 2002 yılından beri bu bilinçle etkinliklerinin arasında şiire büyük önem veriyor. Yerel, ulusal etkinliklerinin yanında ilkokul öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar öğrenci etkinlikleri gerçekleştiriyor.

    1.Eskişehir Şiir Sergisi ile Eskişehir’deki şairlerin aralarında tanış bağı oluşturmak, onları tanıtmak  ve şiir severlerle sergi ortamında buluşmak amacıyla  bir araya getiriyor. Bu sergide 46 şairin şiirleri sergileniyor.

     Sergide yer alan şairler: Abdullah Töre, Ali Kanneci, Ali Kaya,Ayten Özkan, Celil Yeniköylü, Emel Güneş, Erdoğan Ekiner, Ersan Sözer,Evrim Sabur, Faruk Çakmak, Fatma Koç Akyel, Feridun Aldemir, Fikret Özbiçen, Füsun Uluşahin,Güngör Kibaroğlu, Gürcan Banger,Hilmi Can, İlkiz Çolak, İsmail Gül, Kadriye İmgek, Kemal Şen,Levent Kürkçüoğlu, M.Kuddusi Çetinkuş, Mehmet Eratak, Mehmet Yavuz, Melahat Depecik, Melisa Gür, Meltem Kösem, Muharrem Barut, Murat Avcı Ozan,Münevver izgi, Necmi Selamet, Nurhan Noyan Kaya,Rahim Taş, Rahmiye Yücelal,Ramazan Terzioğlu, Reyhan Aydıner,Sevcan Özkan Can, Üzeyir İbiş, Vehbi Cem Aşkun, Yalın Tunalı,Yeliz Gür, Yusuf Uygan, taoğluYücel Saraçoğlu