Metin Çekiç, “Üretimin ve ihracatın artış gösterdiği bir dönemde sanayide yaşanan elektrik kesintileri sanayicilerimizi olumsuz etkilemeye başlamıştır” dedi.

Eskişehirli madenciler Ankara’da çözüm önerilerini sundu Eskişehirli madenciler Ankara’da çözüm önerilerini sundu

Sanayideki doğal gaz sıkıntısı ve elektrik kesintilerinden dolayı yerli hammadde ile maden kaynaklarının öneminin bir kez daha gözler önüne serildiğini söyleyen Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Metin Çekiç, “Üretimin ve ihracatın artış ivmesi gösterdiği bir dönemde sanayide yaşanan elektrik kesintileri hem sanayicilerimizi hem de ülkemizi olumsuz etkilemeye başlamıştır” dedi.

Doğalgazda yüzde 99 dışa bağımlı olan Türkiye için Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz sahalarının önemine vurgu yapan Çekiç, “Üretimin başlaması ve yerli arz kapasitesinin yükselmesi, kendi hammadde kaynaklarımızın ne kadar önemli olduğu ve madenlerimizin bir an evvel yer üstüne çıkarılarak ülkemiz ve milletimizin refahına katkı sunmasının önemini ortaya çıkarmıştır. Pandemi sonrasında ertelenmiş ekonomik aktivitenin güçlendiği Türkiye'de, enerji talebi 2020 yılında gözlenen durgunluktan sıyrılarak hareketlenmiştir. 2021 yılında doğal gaz talebi önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık üçte bir oranında büyümüştür. Petrol ürünleri talebinde de benzer bir seyir söz konusudur. Türkiye'de enerji talebi güçlü şekilde büyürken, bu talebin ucuz yoldan karşılanması ise mümkün olamamıştır” diye konuştu.

“Küme olarak hazırız”
Eskişehir Madencilik Kümelenmesi olarak sektörün sorunları ve çözüm önerileri konusunda çalışmalarını hızlandırdıklarını aktaran Başkan Çekiç, “Yaşanan pandemi süreci, madencilik sektörünün ülke ve toplum için son derece önemli olduğunu gözler önüne serdi. Dünyada bilinen ve ticareti yapılan 90 ana madenin, 60 çeşidini ülkemizde üretiyoruz. Bunlar metalik madenler, endüstriyel madenler ve doğal taş rezervlerimiz olarak öne çıkmakta. Madencilik sektörü direkt olarak 150 bin kişiye istihdam sağlamakta, diğer sektörleri de baz aldığımızda 2 milyon kişiye ulaşmaktadır. Eskişehir’imiz bu anlamda dünya bor rezervlerinin yüzde 75’ne sahip olarak ciddi bir potansiyel içermekte. Bunun yanı sıra krom, altın, nikel, endüstriyel mineraller gibi madenler de şehrimiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır” dedi.

“Yerli kaynaklarla karşılarız”
Dünya emtia fiyatları ve enerji fiyatlarındaki yükselmeler cari açığın önemli bir kısmını oluşturduğuna dikkat çeken Çekiç, enerji faturalarının 50 milyar dolara çıktığını belirterek, “Metal 11 milyar, demir-çelik 18 milyar, kömür ithalatımız da 6,5 milyar dolar civarındadır. Yerli kaynaklarımızla bunların çoğunu karşılayacak potansiyele sahibiz. Sadece 2021 yılında maden ithalatına 30 milyar dolar ödedik. İhracatımızın 6,0 milyar olduğu göz önüne alınırsa yıllık 24 milyar dolar cari açık veriyoruz. Mevcut maden potansiyelimizle cari açığımızı ve dış ticaret açığımızı rahatlıkla düşürebiliriz. Madencilik sektörünü sadece ihracat olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Maden sektörü, cam, seramik, demir çelik, kimya, meteoroloji, tıp, doğal boya ve kâğıt sektörü gibi birçok sektörün de ara hammaddesini sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.