Anız yakılması bu ülkede her zaman sorun olmuştur.

Onca uyarılara rağmen kırsalda anız yakanlar zaman zaman büyük yangınlara, hatta orman yangınlarına neden oldular.

İşte son birkaç günde yaşadığımız anız yangınlarında 15 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Anız yangınlarını hep duyarız, okuruz.

Ama bu kadar can yakanını yeni görüyoruz.

***

Şanlıurfa, Mardin, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Uşak gibi pek çok ilimizde anızların yakılması sonrasında ortaya çıkan görüntüleri ve elim sonuçlarını yaşamaktayız  diyor Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Selma Güder.

Başkan Güder bu konuda uyarıları da içeren bir açıklama yaptığı önceki gün.

Hububat hasadı sonrasında geriye kalan anızın yakılması sonucu bakın neler oluyor.

Orman yangınları, yaban hayatının olumsuz etkilenmesi, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis oluşumu nedeniyle çeşitli trafik kazaları, hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının, yerleşim birimlerinin zarar görmesi gibi birçok risklerle, can ve mal kaybıyla karşı karşıya kalınıyor.

Anız yakma sonucunda çıkan yangınlar; her yıl milyarlarca liralık maddi zararlara, hatta telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden oluyor.

Tarımın ana hammaddesi olan toprakta bulunan karbon ve azot dengesi yok oluyor, toprak verimsizleşiyor.

Organik madde miktarı azalıyor.

Ekosistem tahrip oluyor, doğal denge bozuluyor, mikrobiyolojik aktivite geriliyor.

Bakın daha ne zararları var.  

Anız yakılması; su ve rüzgâr erozyonunu arttırıyor, bu nedenle toprağın en değerli üst katmanları rüzgâr ve su ile taşınarak yok oluyor.

Güder şu öneride de bulunuyor.

Yakılması yerine, anızın toprağa karıştırılması veya kompost yapılarak, organik gübre şeklinde kullanılması gibi daha sürdürülebilir tarım yöntemleri teşvik edilebilir.

Anız yakılmasında belki de bir ilk olarak bu kadar insanımız can verdi.

***

Anız yakıldığını gören veya duyan üreticilerin derhal idari ve adli mercilere haber vermeleri gerektiğini de hatırlatan Güder, cezai müeyyideleri de şöyle anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 28 Aralık 2023 tarih ve 32413 sayılı resmi gazetede yayınlanan ilgili Tebliği’ne göre; anız yakmanın cezası,  dekar başına 386,79 liradır. Ayrıca;  anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat arttırılır. 

Şehrimizin ya da ülkemizin farklı yerlerinde oluşabilecek orman yangınları nedeniyle, tüm vatandaşlarımız duyarlı olmalı; orman yangınları için 177, yangın ihbarı için 110 numaralı telefon acilen aranmalıdır.

Biçerdöver sahiplerinin anız yakılması konusundaki sorumlulukları; yetkililer tarafından hatırlatılmalıdır. Konu hakkında; tarımın her alanında emek veren çiftçilerimize, vatandaşlarımıza ilgili birimler tarafından gerekli bilgilendirmeler ivedilikle yapılmalıdır.

Tüm çiftçilerimize, üreticilerimize çağrıda bulunuyoruz! 

Anız yakma uygulamasından vazgeçilmelidir.