Rektörlük, Kalite Koordinatörlüğü ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Fatih Temizel, Prof. Dr. Ali Resül Usul ile Strateji Geliştirme Kurulu, Kalite Komisyonu ve Stratejik Planlama Ekibi üyeleri katılım gösterdi.

“Hedeflerin belirlenmesinde geniş katılımlı bir arama toplantısı yapılması çok önemli”
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, gerçekleştirilen toplantının Anadolu Üniversitenin gelecek projeksiyonu ve stratejisi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayarak açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni dönem stratejik plan çalışmalarında hedeflerin belirlenmesinin, geniş katılımlı bir arama toplantısıyla ve paydaşların da görüşlerinin alınması yoluyla yapılması çok önemli. Gerçekleştirilen arama toplantısı, önümüzdeki beş yıllık dönemi ilgilendiren stratejik planın gerek başarılı şekilde oluşturulması gerekse de uygulanması süreçlerine kıymetli katkılar sunacaktır. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum.”

Çalışma grupları hedef önerilerini sundu
Açılış konuşmasının ardından Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşçı’nın bilgilendirme sunumuyla toplantı devam etti. Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Taşçı, Anadolu Üniversitesinin misyonu, vizyonu, temel değerleri ve politikalarını hayata geçirmek üzere sunmuş olduğu hizmet alanları çerçevesinde oluşturulan dört alt çalışma grubu masasından hedef önerilerini sunmasını istedi. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Birim Yetkilisi Mali Hizmetler Uzmanı Derya Burçin Bayrak ise “Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi”ni ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından hazırlanan “Durum Analizi”ndeki tespitler sonucunda oluşturulan “Tespitler ve İhtiyaçlar Tablosu”nu ele alarak hedeflerin belirlenmesi sürecinde nelerin dikkate alınması gerektiğini örnekler üzerinden anlattı.

Hedeflere ilişkin oluşturulan stratejiler geniş çerçeveli olarak değerlendirilecek
Anadolu Üniversitesinin gelecek beş yıllık planı, Üniversitenin hedef ve beklentileri, eğitim ve araştırma alanlarında hangi hedef ve stratejilerin takip edileceği, söz konusu tüm hedefler için hangi yöntemlerin tercih edileceği gibi son derece kritik değerlendirmelerin detaylı bir şekilde ele alındığı toplantı, çalışma gruplarının beyin fırtınasıyla belirlediği hedef önerilerini sunmasının ardından tüm katılımcıların görüşlerini belirtmesiyle sona erdi. Toplantı sonucunda ortaya çıkarılan taslak yakın zamanda iç paydaşlar, öğrenci ve çalışanların yanı sıra dış paydaşlar ve sektör temsilcileri ile de paylaşılacak. Etkileşimli bir şekilde geliştirilen taslak son şeklini tüm paydaşlardan alınan geri dönüşlerle alacak.

Editör: Milli İrade