Bu çerçevede, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projelerin başvuru, değerlendirme, yürütme, sonuçlandırma ve proje çıktılarının izlenmesine yönelik tüm süreçlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla BAPSİS yazılımı araştırmacıların kullanımına açıldı. Araştırmacıların kullanımına açılan diğer yeni yazılım ise dünyanın önde gelen üniversitelerinin kullandığı Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) Performans Yönetim Modelini temel alan ve uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak geliştirilen AVESİS yazılımı oldu. AVESİS sistemi hem araştırmacıların hem de kurumun birçok uygulamayı bir arada yönetebilmesine imkân sağlıyor. AVESİS’in uygulamaya geçmesi ile akademik envanterin oluşturulması, anlık veya dönemsel faaliyet raporları ve istatistiksel bilgilerin üretilmesi gibi performans ölçümlerini gerçekleştirerek stratejik yönetim modellerini etkili bir şekilde hayata geçirebilecek. AVESİS ile araştırmacılar da kişisel web sayfalarını oluşturabilecek. Kurumsal olarak ise AVESİS, Anadolu Üniversitesinin bireysel, bölüm ve üniversite temelli değerlendirme raporları üretebilmesine ve üniversite sıralamaları ile girişimci, yenilikçi üniversite endeksi gibi çalışmalar için istatistiksel veriler oluşturmasına imkân sağlayacak. Anadolu Üniversitesi tarafından sürdürülen dijitalleşme çalışmaları çerçevesinde yakın dönemde “Bütünleşik Bilgi Sistemi” de yayına alınacak. Bütünleşik Bilgi Sistemi ile kampüs genelinde kullanılan farklı otomasyonlara tek merkezden erişim sağlanacak. Böylece hem bireyler hem de kurumlar birçok hizmete hızlıca erişim sağlayabilecek.