Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge 25-27 Mayıs tarihinde Ordu’da, düzenlenen "1. Uluslararası Doğu Karadeniz Aile Hekimliği Kongresinde “Aile Hekimliğinde Akılcı İlaç Kullanımı” ile ilgili sunum yaptı. Prof. Dr. Uğur Bilge yapmış olduğu sunumda, akılcı ilaç kullanımının hedefleri için, “Daha kaliteli farmasötik bakımı teşvik etmek, ilaç tedavisinin maliyetini en aza indirmek, önlenebilir ilaç reaksiyonlarından ve ilaç etkileşimlerinden kaçınmak, olumsuz sonuçları en üst düzeye çıkarmak ve hasta uyumunu teşvik etmektir” diye konuştu.

“Yan etkiler ve hastanın uyumu değerlendirilmeli”
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Bilge, akılcı ilaç kullanımı ilkeleri hakkında konuşurken, “Etkililik, uygunluk, maliyet ve güvenlilik göz önüne alınmalı, tedavi planlarken doğru tanıya dayanılmalı, doğru ilaç, doğru doz, doğru süre ve doğru uygulama yolu belirlenerek uygulanmalı, tedavi başarısı, yan etkiler ve hastanın uyumu değerlendirilmeli. Çoklu ilaç kullanımlarında etkileşimler öngörülebilmeli, tedavinin uygulanabilirliği ve maliyeti değerlendirilmeli. Akılcı ilaç kullanımı, teşhis konusunda hastaya doğru yaklaşımda bulunulması, hastadaki problemin esas nedeninin anlaşılması, farklı alternatifler üzerinden en optimize edilmiş tedavinin tercih edilmesi, hastayı bilgilendirerek tedavi sürecine başlanması ve bu işlemlerin çıktılarına göre bir değerlendirme yapılması gereken sistematik ve sosyal bir yaklaşımdır. Akıllı ilaç kullanımının nihai hedefi, daha kaliteli farmasötik bakımı teşvik etmek, ilaç tedavisinin maliyetini en aza indirmek, önlenebilir ilaç reaksiyonlarından ve ilaç etkileşimlerinden kaçınmak, olumsuz sonuçları en üst düzeye çıkarmak ve hasta uyumunu teşvik etmektir. Dünya genelinde yanlış, lüzumsuz, etkisiz ve giderleri olumsuz etkileyen ilaç kullanımı birçok probleme sebep olmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Ölüm oranlarında yükselme meydana gelmesi problemlerden biri”
Bilinçsiz ilaç kullanımının yol açtığı problemlerden bahseden Prof. Dr. Bilge, “Hastaneye ve yoğun bakıma yatışların artması, hastalık ve ölüm oranlarında yükselme meydana gelmesi, kaynakların aşırı harcanmasıyla temel ilaçlara erişimin zorlaşması, tedavi maliyetlerinde artış, değişik ilaç kullanımına bağlı olarak temel ilaçlara karşı oluşan direnç nedeniyle tedavilerin maddi bir sorun haline dönüşmesi ve antibiyotik direnci bu problemlerdir. İlaçların bilinçli kullanımı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün her zaman üzerinde durduğu konudur. Akılcı olmayan ilaç kullanımının birçok sebebi bulunmaktadır. Bu sebepler arasında bireylerin bâtıl inançları, sağlık alanındaki uzman kişilerin ilaçlar ile ilgili genel bilgi eksikliğinin bulunması ve hastalar ile yeterli iletişim sağlanamamasıdır” dedi.

"Aile hekimlerinin ilacın akılcı olarak kullanılmasındaki rolünü bilmesi son derece önemlidir"
Aile hekimlerinin akılsı ilaç kullanımındaki önemine de değinen Prof. Dr. Bilge konuşmasına şöyle devam etti:
“Aile hekimlerimiz her zaman önemli bir yere sahiptir. Aile hekimliği, hastaları uzun süre takip edebilme, kolay izleme ve değerlendirme, yeterli zamanı ayırarak tedavi düzenleyebilme avantajlarına sahip olduğu için Türkiye’de aile hekimlerimiz AİK’in yaygınlaştırılmasına önemli katkılar sunmaktadır. Dolayısıyla aile hekimlerinin ilacın akılcı olarak kullanılmasındaki rolünün bilinmesi son derece önemlidir. Akılcı ilaç kullanımı ile enjeksiyonların gereksiz kullanımının ve antibiyotik direncinin önüne geçebiliriz" dedi.