Destek ve teşvik ücretlendirme sisteminin adetsizliğe neden olduğunu savunan Özkavak sendika il binasında basın açıklaması yaptı. Destek ve teşvik ücretlendirme sisteminin birinci basamak sağlık kuruluşları ve idari birimlerde çalışan sağlık çalışanlarına yapılan ödemelerde adaletsizlik ve eşitsizliğe neden olduğunu dile getiren Özkavak, yeni getirilen sistemin kendi içerisinde adaletsizlikler ve eşitsizlikler yarattığını belirtti. Özkavak, sistemin daha ilk ayında iş yerlerindeki çalışma barışını bozan, eşit işe eşit ücret kavramından uzaklaşan bir sonuç doğurduğunu ifade etti. Sağlık Bakanlığı’nın son yaptığı teşvik düzenlemesiyle mağdur olan kesimler olduğunu aktaran Özkavak, “Teşvik kapsamı kapsamında olmayan birimler 778 tane Toplum Sağlığı Merkezi, 4 bin 983 Sağlık Evi, 96 Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi,173 Verem Savaş Dispanseri, 336 Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi, 84 Halk Sağlığı laboratuvarı, 81 Sağlık Müdürlüğü, 922 İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 3 bin 170 tane 112 istasyonudur. Bu kurumlarımız da görev yapan sağlık emekçileri teşvik kapsamına alınmadığı gibi çalışanlar diğer kurumlarındaki meslektaşlarının gelirlerine göre önemli farklılıklar yaşamaktadır” şeklinde konuştu. SES olarak taleplerini sıralayan Özkavak, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için yoksulluk sınırının üstünde, emekliliğe yansıyan, eğitim düzeyinin, işin niteliğinin, riskin, özellikli çalışma alanlarının, hizmet yılının dikkate alındığı bir ödeme talep ettiklerini kaydetti. Teşvik destek gibi performans ödemelerindeki 14-15 kat fark yaratılmasını kabul etmelerinin mümkün olmayacağının altını çizen Özkavak, çalışanların mağduriyetlerinin sona erdirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.