Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Programı, öğrenci aldığı ilk yılında devlet üniversitelerinin ön lisans programları arasında merkezi yerleştirme sırasında ilk ona girmeyi başardı.

Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, hukuk hizmetleri sektöründe özellikle Adalet Bakanlığı'nın merkez teşkilatını oluşturan çeşitli birimleri ile adliyelerde ve diğer yargı mercilerinde ihtiyaç duyulan nitelikli meslek elamanlarının yetiştirilmesini hedefliyor. Kurumun sektöre başarılı mezunlar yetiştirmesinde emek veren öğretim üyelerinin başında ise Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Mesut Aygün ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Kayış yer alıyor.

En çok tercih edilen yüksekokullar arasında yer alıyor
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Programı, öğrenci aldığı ilk yılında devlet üniversitelerinin ön lisans programları arasında merkezi yerleştirme sırasında ilk ona girmeyi başardı. YÖK Yürütme Kurulu kararıyla Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde Hukuk Bölümü altında açılan Adalet Programı, 2021-2022 yılında merkezi yerleştirmeyle gelen ilk öğrencileriyle eğitim öğretim hayatına başladı.

Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Programı’nda ağırlıklı olarak temel hukuk bilgisi ve meslek bilgisi dersleri veriliyor. Program dahilinde okutulacak dersler, özellikle adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamalı olarak tasarlanıyor. Adalet Programı’nda hukukun temel kavramları, anayasa hukuku bilgisi, medeni hukuk bilgisi, ceza hukuku bilgisi, idare hukuku bilgisi, borçlar hukuku bilgisi, ticari işletme ve şirketler hukuku bilgisi gibi temel hukuk derslerinin yanında klavye kullanımı, büro yönetimi, mesleki bilgisayar ve UYAP, adalet meslek etiği ve tebligat hukuku gibi mesleki dersler de ders programında yer alıyor.

Öğrenciler tam donanımlı bir şekilde yetiştiriliyor
Adalet Programında ayrıca mezuniyet şartı olarak zorunlu staj uygulaması bulunuyor. Bu sayede mezun olacak öğrencilerin sadece teorik derslerle yetinmeyip uygulamayı da yakından tanımaları amaçlanıyor. Programdan mezun olacak öğrenciler, temel düzeyde hukuk hizmetleri sektöründe bilinmesi gereken genel ilke ve kuralları öğreniyor. Bununla birlikte Türk yargı sistemi, UYAP bilişim sistemi ve kullanımı, genel anlamda muhasebe bilgisi, dosyalama ve arşivleme, her türlü yazışma işlerinin yerine getirilmesi Adalet Programı’nın öğrenme kazanımları arasında yer alıyor.

Adli raporların düzenlenmesine ilişkin toplantı yapıldı Adli raporların düzenlenmesine ilişkin toplantı yapıldı

İş kolları hem kamuda hem de özel sektörde çeşitlilik gösteriyor
Programdan mezun olacak öğrenciler, başta Adalet Bakanlığı teşkilatında mahkeme yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, cezaevi müdürü, icra müdür ve müdür yardımcısı ile haciz memuru gibi kamusal görevlerde yer alabiliyor. Ayrıca mezunlar özel sektörde de avukatlık ve noterlik büroları, bankacılık ve finans sektörü dâhil olmak üzere pek çok kuruluşun hukuk servislerinde istihdam olanağı bulabiliyor. Dolayısıyla Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Programı mezunları, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere gerek kamu kesiminde, gerek avukatlık büroları başta olmak üzere devletin adalet işlevini yerine getirmesinde doğrudan ve dolaylı yardımcı olan sektörlerdeki ihtiyaç duyulan nitelikli eleman eksikliğini gideriyor.

Adalet Bakanlığının Mayıs 2019 tarihli Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’nde adalet hizmetlerinde çalışacak insan kaynaklarının nitelik ve niceliğin arttırılması, performans ve verimliliğin arttırılması ile adalete erişimin kolaylaştırılması ve hizmetlerden memnuniyetin arttırılması başlıklarını taşıyan üç amaç ve bunların gerçekleştirilmesi için belirlenen hedef ve faaliyetler, Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Programı bakımından hayati derecede önem taşıyor.
Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde Adalet Programına ek olarak önümüzdeki dönemlerde başka programların da açılması planlanıyor.