Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 2017 yılında yenilenen ve kapsamı genişletilen Su Analiz Laboratuvarında bulunan cihazlarla farklı guruplardan 86 adet analiz yapılıyor.

TEBEV’den evlerde bayram temizliği TEBEV’den evlerde bayram temizliği

Su Analiz Laboratuvarında, Temiz Su Arıtma Tesislerine alınan ve şebekeye verilen suların kimyasal ve mikrobiyolojik analizi dışında, içme suyumuzu temin ettiğimiz Porsuk havzasının su kalitesi kontrol noktalarından belirli periyodlarda numune alınarak analizler de gerçekleştiriliyor. Ayrıca ilçe ve mahallelerden gelen, şebekenin farklı noktalarından (cami, okul, aile sağlığı merkezleri…) alınan ya da şikâyet üzerine gelen su numunelerinin analizlerini gerçekleştiren ESKİ laboratuvar ekibi, laboratuvarda bulunan cihazlarla farklı gruplarda toplamda 86 ayrı analizi gerçekleştiriyor. Analizlerde suda arsenik, civa, kadmiyum gibi ağır metaller, siyanür, deterjan gibi parametreleri kontrol eden ekipler, aynı zamanda arıtılmış suda klorlama yan ürünleri olan kimyasal kirlenme belirtisi olan fenoller, mineral yağlar, pestisitler gibi değerleri de gözden geçiriyor. Eskişehir halkının temiz su kaynaklarından yaralanıp yararlanmadığının tespitinde dikkatle çalışmalarını yürüten ve alanında uzman personellerden oluşan Su Analiz Laboratuvarı, 2018 yılında başlayan akreditasyon çalışmalarına da halen devam ediyor.