Türkiye’nin sürdürülebilir ve yenileyici büyümesinin destekçisi olmayı hedefleyen Zorlu Enerji, çalışanları ve diğer paydaşları ile beraber topluma ve dünyaya değer katabilmek, çevresel ve sosyal alanlardaki tüm riskleri daha iyi yönetmek amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.

Topluma ve çevreye duyduğu sorumluluk vizyonu doğrultusunda düzenlediği etkinliklerle dünyanın geleceği için hayati önem taşıyan pek çok konuda farkındalık yaratan Zorlu Enerji, düzenlediği “İklim Krizinden Çıkış Var mı? Yeni Sorunlar, Yeni Çözümler Paneli”nde, iklim krizi bağlamında dünyada ve ülkemizde yapılan Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarından enerji dönüşümüne, petrole olan bağlılığımızı çözecek olan elektrikli araçlardan elektrikli araç şarj istasyonlarına iklim kriziyle mücadele konusunda büyük önem taşıyan konuları masaya yatırdı. İklim krizi ve habitatların bozulması konusunda alınması gereken önlemler ve bu alanda yapılan çalışmaların paylaşıldığı etkinlik, Eko IQ Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Barış Doğru’nun moderatörlüğünde, Zorlu Enerji ARGE Müdürü Ural Halaçoğlu, ZES Akıllı Sistemler Grup Müdürü Burçin Açan, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram ve Solar3GW Genel Sekreteri Özge Özeke’nin katılımı ile gerçekleşti.

Zorlu Enerji’nin yenilenebilir enerji kaynakları, elektrikli araçlar ve akıllı şebekeler üzerine odakladığını aktaran Zorlu Enerji ARGE Müdürü Ural Halaçoğlu, şunları söyledi: “Geleceğin enerji şirketi olma yolundaki yolculuğumuzda, yurt içindeki elektrik üretimimizin %100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz ve tüm çalışmalarımıza yenilenebilir enerji yatırımlarımız doğrultusunda yön veriyoruz. Jeotermal alanındaki ilk projelerimizi 2008 yılında başlattık. Yine aynı dönemde rüzgâr santrallerine giriş yaptık. Hidroelektrik santraller de yine bu dönemde portföye dahil oldu.