(Ufuk Azbay) Eskişehir Bilecik Veteriner Hekim Odası’nda gerçekleştirilen basın açıklamasına Eczacılar Odası, Eskişehir Bilecik Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Veteriner Hekimler Derneği temsilcileri de destek verdi. Teklifin önümüzdeki haftalarda TBMM’ye geleceğini basından öğrendiklerini kaydeden Musluk, “Değişiklik taslağı hazırlanırken Türk Veteriner Hekimleri Birliği veya herhangi bir meslek odamızın görüşü alınmamıştır. Basındaki haberlerden edindiğimiz bilgilere göre, bu taslakla getirilenlerin daha önceki değişiklikler gibi sahadan ve bilimsellikten uzak, uygulanması mümkün olmayan, toplum vicdanını rahatsız eden değişiklikleri içerdiği ve ülkemize bu alanda bir 20 yıl daha kaybettireceği kaygısı taşımaktayız. Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası olarak sahipsiz hayvanların itlafına sebep olacak her türlü uygulamanın karşısında olduğumuzu bu uygulamaların hayvan refahı açısından kabul edilemez olduğunu kamuoyu ile paylaşmak zorunluluğu hissediyoruz” diye konuştu.

‘Yeminimize Bağlı 2

‘KİMLİKLENDİRME İLE ZORLUKLAR KALDIRILMALI’

Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve 56 Veteriner Hekim Odasının hazırladığı çözüm önerilerini sıralayan Musluk, Büyükşehir Belediyelerinde Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ve diğer belediyelerde Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün kurulması gerektiğinin altını çizdi. Musluk, “Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ve Veteriner İşleri Müdürlüklerinde nitelikli ve yeterli sayıda personel istihdamı sağlanmalıdır. Geçici Bakımevi kapasitesini karşılar sayıda veteriner hekim, hayvan sağlığı yardımcı personeli ve işçi personel bulunmalıdır. Bu konuda standartlar oluşturulmalıdır. Geçici hayvan bakımevinde çalışan yardımcı personeller hijyen, hayvan davranışları, hayvan refahı ve bakımı, hayvanların tutulması ve yakalanması konusunda eğitim almalıdır. İhtiyaç duyulan bölgelerde veteriner fakülteleri ve serbest veteriner hekimlerden kısırlaştırma çalışmalarında destek alınmalıdır. Sahipli hayvanlar da dahil olmak üzere kontrolsüz üreme ve denetimsiz ticari satışların önüne geçilmeli, üretim yapılacaksa ilgili bakanlığın denetimi ve mutlaka veteriner hekimlerin denetimi ve onayıyla yapılmalıdır. Sahipsiz kedi ve köpeklerin sokaktan sahiplenilmesi özendirilmelidir. sahiplenilmesi halinde kimliklendirilmesi ile ilgili zorluklar ortadan kaldırılmalı, her yaştaki hayvan Kimliklendirilebilmelidir” diye konuştu.