TÜKDES Genel Saymanı Yusuf Önder, tüketicilerden kaynaklanmayan süre aşımı cezasının tüketicilere ödettirilemeyeceğini belirtti.

 Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Saymanı Yusuf Önder, tüketicilerden kaynaklanmayan süre aşımı cezasının tüketicilere ödettirilemeyeceğini belirterek, “Verilmeyen randevunun cezasını tüketici neden ödesin. İl ve ilçelerdeki trafiğe tescilli araç sayısı ve bir TÜVTÜRK istasyonunun yıllık araç muayene kapasitesi belli olduğuna göre trafiğe tescilli araç sayısına göre gerekiyorsa il ve ilçelere yeni istasyonlar açılmalıdır. Tüketicilerin ihmalinden kaynaklanmayan sonuç nedeniyle, tüketicilerin araç muayene gecikme cezası ödemesi önlenmelidir” diye belirtti.

Önder, araç muayene randevu cezaları ve muayene ücretlerinden artan şikâyetleri değerlendiren bir açıklama yaptı. 2005 yılında yapılan özelleştirme ile araç muayene yetkisi ve tekelinin TÜVTÜRK'e devredildiğini, mevcut sözleşmeye göre muayene ücretinin yarısının hazineye aktarıldığını hatırlatan Yusuf Önder, “Araç Muayene ücretleri 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35. maddesine göre Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı belirlenerek uygulanmaktadır. Bu ücretler ile bu maddede yer alan para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, her yılsonunda o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilân olunan yeniden değerleme oranında artırılarak belirleniyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alıyor İzmir Ekonomi Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alıyor

Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından yüzde 5 fazlası ile tahsil ediliyor. Yıllardır araç muayene ücretlerinin yüksekliği konusunda tüketicilerden şikâyetler gelmekte ve kampanyalar düzenlenmektedir. 2022 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmiştir. Öncelikle araç muayene ücretleri 2022 yılı yeniden değerleme oranı bu düzeyde arttırılmamalıdır. Cumhurbaşkanımız yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar düşürme yetkisini; 2022 yılı için kullanarak vergi, harç ve cezalardaki yüksek artışın, gelir dağılımındaki adaletsizliği arttıran etkisini azaltacaktır” dedi.

araç muayene randevu cezası 2

Gününden önce randevu alınamıyor
Son yıllarda tüketicilerden TÜKDES’e, muayene gününden önce TÜVTÜRK'den istedikleri randevuyu alamadıkları ve cezalı duruma düştükleri konusunda başvurular yapıldığını anlatan Yusuf Önder, şunları belirtti;

“Gecikme cezası araç muayene süresi geçmeden önce müracaat edenler için uygulanamaz. İl ve ilçelerdeki trafiğe tescilli araç sayısı ve bir TÜVTÜRK istasyonunun yıllık araç muayene kapasitesi belli olduğuna göre trafiğe tescilli araç sayısına göre gerekiyorsa il ve ilçelere yeni TÜVTÜRK istasyonları açılmalıdır. Tüketicilerin ihmalinden kaynaklanmayan sonuç nedeniyle, tüketicilerin araç muayene gecikme cezası ödemesi önlenmelidir.

Araç muayene ödemelerini kredi kartı ile yapmak isteyen tüketicilerden komisyon alınması, 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 17. maddesine aykırı olup, TÜVTÜRK araç muayene ücretlerini kredi kartı ile ödeyenlerden komisyon almaktan vazgeçmelidir. Kredi Kartından komisyon alınan tüketiciler, komisyon alan kuruluşu BDDK'ya şikâyet etmeli, ödediği komisyonu geri almak için bizzat giderek veya e-devlet ekranından Tüketici Hakem Heyetine başvurmalıdır. Haksızlıkların azalmasını istiyorsak; büyük, küçük demeden hakkımızı aramalıyız.”