Hiçbir milletin ferdi ülkesinden, vatanından, topraklarından vazgeçmez, vazgeçmek istemez.

Ancak günümüzde öyle olaylar oluyor ki (bu olaylar geçmiş tarihte de olmuş)

Öncelikle savaş, sonradan siyasi ve ekonomik koşullar nedeniyle insanlar ülkelerini terk etmek durumunda kalıyor.

En canlı örneğini bizler yaşıyoruz.

Hem gelen, hem de giden açısından.

***

Ülkemizde Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden gelen milyonlarca sığınmacı bulunuyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan dolayı da onlarca Ukraynalıyı ağırlıyoruz.

Bir de ülkemizden gitmek durumunda olanlar var.

Bizim gidenlerimiz, bize gelenler gibi değil.

Daha eğitimli, daha kaliteli.

***

“Giderlerse gitsinler” denilen doktorlarımızın yanı sıra sağlık çalışanları, mimarlar, mühendisler, akademisyenler başka ülkelere gitmek durumunda kalıyorlar.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı, meslek odaları temsilcileri mesleki sıkıntılarını aktarırken, “Gençlerin Türkiye’den vazgeçtiklerini” vurguladılar.

Yukarıda da belirttiğim gibi zorunlu olmadıkça insanlar ülkelerini terk etmek istemez.

Mühendisler, TMMOB çatısı içerisinde yer alan tüm mesleklerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlatmaya çalışıyorlar bir süredir.

‘Boşuna mı okuduk’ sorusunu sorarak tepkilerini ortaya koyuyorlar.

***

Genç meslektaşlarının kendilerini yetiştiren Türkiye’den, hayatlarından, ailelerinden vazgeçmek zorunda kaldığını kaydediyor  TMMOB sözcüsü.

Ve şöyle devam ediyor.

“Her yeni günde, onlarca gencin, eğitimleri dışında bir alanda çalışmak ve daha iyi bir hayat yaşayabilme ihtimaline tutunarak, yurt dışına gitmek zorunda kalıyorlar. Gençlerimiz göç ettikçe, ülkemizin geleceğine dair umutlar da tek tek sönüyor. Meslek itibarımız yerle bir edilirken, özlük haklarımız da giderek budanıyor. Gerek kamuda gerek özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten tüm meslektaşlarımızın koşullarda daha da zorlaşıyor. Güvencesiz sözleşmeli istihdam modellerine yönelme, atamalarda liyakatin ortadan kalkması gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin iş yükü artarken, iş riski de giderek büyüyor”