Ankara Toprak Mahsulleri Ofisi, Suriye’de yaşayan sivil halka yardım amacıyla Türk Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karşılığı un hibe edilmek üzere 25 kg’lık çuvallar halinde 17.500 ton (±%20 TMO opsiyonunda) ekmeklik buğday ununun temini yapacak. İhale, TMO İhale Yönetmeliğinin 22/4 maddesine göre “Kapalı Zarfla Teklif Alma” ve akabinde 22/1 maddesine göre “Pazarlık Yöntemi ”ne göre 07.01.2021 günü saat 10:30’da TMO Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.
Bu ihaleye verilecek teklifler 14.01.2021 günü, saat 18:00’a kadar geçerli olacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız