Ankara Toprak Mahsulleri Ofisi 25 kg’lık çuvallar halinde 17.500 ton ekmeklik buğday unu alacak. 

Trafoda yangın Trafoda yangın

Ankara Toprak Mahsulleri Ofisi, Suriye’de yaşayan sivil halka yardım amacıyla Türk Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karşılığı un hibe edilmek üzere 25 kg’lık çuvallar halinde 17.500 ton (±%20 TMO opsiyonunda) ekmeklik buğday ununun temini yapacak. İhale, TMO İhale Yönetmeliğinin 22/4 maddesine göre “Kapalı Zarfla Teklif Alma” ve akabinde 22/1 maddesine göre “Pazarlık Yöntemi ”ne göre 07.01.2021 günü saat 10:30’da TMO Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.
Bu ihaleye verilecek teklifler 14.01.2021 günü, saat 18:00’a kadar geçerli olacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız