Alpu Kömürlü Termik Santralini beslemesi amacıyla yapımı planlanan Sevinç Mahallesi’ndeki Yeraltı Kömür Ocağı Projesi’nin ÇED süreci Bakanlık tarafından sonlandırıldı.

Alpu Kömürlü Termik Santralini beslemesi amacıyla yapımı planlanan Sevinç Mahallesi’ndeki Yeraltı Kömür Ocağı Projesi’nin ÇED süreci, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin haklı itirazlarını kabul eden Bakanlık tarafından sonlandırıldı. Karar ile projenin bu bölgeye yapılamayacağı da kesinleşti.
 

Yerel tohum için kuyruk Yerel tohum için kuyruk

Türkiye’nin en verimli tarım arazilerinden birine sahip olan Alpu Ovası’nda yapılmak istenen Alpu Kömür Termik Santrali’nin altyapısını oluşturacak Sevinç Mahallesi Yeraltı Kömür Ocağı Projesi’nde uzun süredir devam eden endişeli bekleyiş sona erdi. Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Odunpazarı İlçesi Sevinç Mahallesi sınırları içerisinde kalan bölgede açmayı planladığı kömür ocağı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ÇED raporu hazırlığı kapsamında 20 Aralık 2022’de yapılması planlanan toplantı, halkın tepkisi sebebiyle iptal edilmişti. Daha önce Alpu Ovası’na kurulmak istenen ve Danıştay tarafından iptal edilen termik santral projesine karşı hukuk sürecinde Eskişehirliler ile birlikte mücadelede eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 21 Ocak 2022 tarihinde Sevinç Mahallesi’ne yapılmak istenen kömür ocakları ile ilgili olumsuz görüş bildirerek, ÇED sürecinin sonlandırılması gerektiğini Bakanlığa bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptığı değerlendirmede, Büyükşehir Belediyesi’nin haklı ve bilimsel itirazlarını kabul ederek ÇED sürecini sonlandırdı.

AC31F04A-6339-4443-A1C3-4C0CB597B1C3

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, “Sevinç mahallemizde, Alpu Kömürlü Termik Santralini beslemesi amacıyla yapımı planlanan Yeraltı Kömür Ocağı Projesi’nin yapımına itirazımız, Bakanlık tarafından ÇED Yönetmeliği hükümlerine göre kabul edilmiştir. Böylece projenin ÇED süreci sonlandırılarak iptal edildiğine dair resmi yazı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyemize gönderilmiştir. Bakanlığın almış olduğu bu iptal kararı, Alpu Kömürlü Termik Santralinin de bu şehre yapılamayacağını da ortaya çıkarmıştır. Şayet bu kömür ocağı açılsaydı başta Sevinç mahallesi ve çevresi olmak üzere OSB ile şehir merkezi kömür tozu ile partiküllerinin zehri altında kalacak, bunun dehşet verici sonuçları olacaktı. Tarım ve hayvancılığın yerine çok ağır sorunları konuşuyor olacaktık. Eskişehir’imizin en verimli ovalarından olan Alpu Ovamıza, suyumuza ve kente sadece 10 kilometrelik uzaklıkta bulunan bu alana yapılmak istenen kömür ocağı yanlışından dönülmüş olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Şehrimizin havasına, suyuna, bereketli topraklarına ve insanına zararı olan her projenin karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Eskişehir’in belediyeleri, odaları, sendikaları, sivil toplum kuruluşları ve Eskişehir halkı ile verdiği mücadelede ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Toprağın, gıdanın, hayvancılığın, üretimin, temiz ve sağlıklı bir çevrenin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladığımız bu dönemlerde Eskişehir’i hep birlikte korumaya devam edeceğiz” dedi.