TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Neşet Aykanat, ÇED Raporu’nun iptali ve yürütmenin durdurulması ile ilgili olarak, Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nde açılmış olan davada ve açılan diğer davalara da dayanak olması için termik santralin yapılacağı Alpu Ovası’nda 28 Ağustos tarihinde inceleme ve bilirkişi keşfi yapıldığını ifade etti.

Aykanat, ÇED olumlu kararına ait tüm itirazları ve termik santralin yapılması durumunda bölgenin ve Eskişehir’in uğrayacağı olumsuz etkilerin mahkeme heyetine ve bilirkişilere anlatıldığını belirtti. Aykanat, TMMOB ve ona bağlı odaların bir çevre katliamı olarak gördüğü Kömürlü Termik Santral Projesi’ne karşı verilen mücadelenin, bilimsel ve teknik veriler doğrultusunda sürdürüleceğini vurguladı. Ardından şunları kaydetti: “Bölgede yaşayan on binlerce vatandaşın hem sağlığını hem de geçim kaynaklarını yok edeceğini düşündüğümüz bölgede ve bölgede yaşayan halkın büyük çoğunluğunun da karşı çıktığı bu projeye karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz.”

Gözden kaçırmayın

Hasat desteğinde başvurular tamamlandı Hasat desteğinde başvurular tamamlandı

‘DAVA, YÜRÜTMENİN DURDURULMASI YÖNÜNDE SONUÇLANACAK’

Aykanat, bölgenin tarım dışı kullanımı için zorunlu olan İl Toprak Koruma Kurulu kararlarının mahkemeler tarafından iptal edilmiş olmasına ve böyle bir keşfin yapılamayacağına dair itirazlara rağmen mahkeme kararında ısrarcı olduğunu ve bölgede keşif yaptığını ifade etti. Aykanat, “Konuyla ilgili olarak her alanda hukuksal mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi, şu ana kadar bu projeyle ilgili olarak açılan davaların projedeki yanlış ve hataları kabul eder nitelikte kararlarla sonuçlandığı gibi, bu davanın da ÇED iptali ve yürütmenin durdurulması yönünde sonuçlanacağını, hukuki olarak da bu projenin bir katliam projesi olduğunun tescilleneceğini düşünüyoruz ve beklentimiz de bu yöndedir” diye konuştu.