İşletmelerin faaliyetlerinde çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, insan hakları, sağlık, güvenlik gibi konuları ele alarak daha sürdürülebilir olmalarını amaçlayan proje ile ilk olarak oteller ele alındı. Projeye dahil olan otellerin sürdürülebilirlik yolculuklarında, politikalarını ve yönetim planlarını iş stratejilerine, işletme süreçlerine ve kalite standartlarına entegre etmesi bekleniyor. Otellerden çevre yönetimi, satın alma - pazarlama, yönetim - kurumsal kapasite, sosyal sorumluluk olmak üzere 4 başlıkta geliştirilen kriterlere uyum sağlanması amaçlanıyor. İşletme faaliyetlerini sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yürütmek isteyen oteller, Küreseliz Sürdürülebilir İşletmeler Sertifikasına sahip olmak için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Denetimler devam ediyor
Projede katılımcı oteller için denetleme aşaması devam ediyor. Denetimlerde kriterlere uyum sağlama sürecine giren otellerin denetimlerini yapmak üzere bir Değerleme Kurulu oluşturuldu. Projeye katılan otellerde denetim çalışmalarının devam edeceği bildirildi.