Anadolu Üniversitesi yürüttüğü kazı çalışmaları ile kültürel mirasımıza ışık tutmayı sürdürüyor. Eskişehir il merkezinin üç kilometre kuzeydoğusunda yer alan ve Anadolu’nun önemli yerleşimlerinden biri olan Şarhöyük – Dorylaion, 2022 yılı itibariyle Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı statüsünü yeniden kazandı. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Bilge Baştürk tarafından başta Anadolu Üniversitesi olmak üzere Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden bilim ekibi ve öğrencilerin katılımıyla Anadolu tarihine ışık tutacak kazılara yeniden devam edilecek.

Doç. Dr. Baştürk, “Büyük destek ve emeklerle, yıllardır sürdürülen kazılara yeniden ışık tutuluyor”
Prof. Dr. Muhibbe Darga ve Prof. Dr. Taciser Tüfekçi Sivas tarafından çok uzun yıllar yürütülen kazıların önemli sayıda öğrenci ve öğretim üyesinin katılımıyla bir okul olma niteliği taşıdığını ifade eden Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Bilge Baştürk sözlerine şu şekilde devam etti:
“Anadolu arkeolojisi için oldukça ilginç veriler tespit ettiğimiz Şarhöyük Kazıları, höyük konisindeki çalışmalarının yanı sıra höyüğün güney kesimindeki Aşağı Şehir ve höyük konisinin yaklaşık iki yüz metre batısında kalan nekropol alanında sondaj çalışmaları şeklinde devam etti. Kazıların başladığı günden bugüne kadar gerçekleştirilen kazılarda nitelikli sonuçlar elde edildi. 2015 – 2019 yılları arasında, Eti Arkeoloji Müzesi başkanlığında ve benim bilimsel danışmanlığımda yürütülen kazılarda Anadolu arkeolojisi için oldukça ilginç veriler tespit ettik. Örneğin bugün, Şarhöyük’te, yani Eskişehir’de ilk yerleşmenin MÖ 4. Binyılın ikinci yarısında, Geç Kalkolitik Dönemde başlamış olması gerektiğini biliyoruz. Bu tabii ki şimdiki verilerimiz, bu ilerde değişecektir.”

“Dünya arkeoloji literatürüne kazandırılan çalışmalar yürüttük”
Günümüzden altı bin yıl öncesinden Bizans Dönemine kadar üzerinde kesintisiz yaşanılan bir höyük olan Şarhöyük’ün, Eskişehir’in tarihsel özetini sunduğunu dile getiren Doç Dr. Baştürk, Erken Tunç Çağı üzerine olan verilerin hem ulusal hem de uluslararası yayınlarla artık dünya arkeoloji literatürüne girdiğini ifade ederek “Hitit tabakaları üzerine hocalarımızın yaptığı çalışmaları devam ettirdik ve dönemin daha iyi algılanabileceği yeni buluntularla arkeoloji dünyasını buluşturduk. Aynı durum Hellenistik Dönem için de geçerli. Hatta Kütahya – Eskişehir Savaşları sırasında da höyük üzerinde çatışmalar yaşandığını hem arkeolojik buluntularla hem de siper kalıntılarıyla tespit ettik. Halihazırda da çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.” dedi.

Anadolu Üniversitesi, Türkiye ve Eskişehir’de çalışmaları ile kültürel mirasımıza ışık tutuyor
Kazılarda otuz yılı aşkın bir süredir kesintisiz desteği ve emeği olan Anadolu Üniversitesi için Şarhöyük Kazıları, başta hocaları olmak üzere öğrencileri ile de pek çok kişinin onlarca yıllık alın terini, desteğini ve üniversitenin arkeoloji serüvenini barındıran önemli bir miras. Şarhöyük’ün Anadolu’nun geçmişine katkısı sadece buluntularla sınırlı kalmadığı gibi, Anadolu Üniversitesi’nde bir Arkeoloji Bölümü kurulmasının temellerinin atılmasına da vesile oldu. 2023’te otuzuncu kuruluş yılını kutlayacak olan Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde görev yapan pek çok öğretim elemanının yanı sıra, ülkemizin başka üniversitelerinde ve müzelerinde çalışan pek çok arkeolog da ilk kazı deneyimlerini Şarhöyük Kazıları’nda edindi.