Devlet Konservatuvarı, çağdaş anlamda çok sesli klasik Batı müziği ve sahne sanatları eğitimi veren donanımlı bir okul olarak Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir’in eriştiği kültür seviyesinin sonucunda ortaya çıkan Türkiye’nin değerli konservatuvarlarından biri olarak varlığını sürdürüyor. Devlet Konservatuvarı'na emek veren öğretim üyelerinin başında Konservatuvar Müdürü Prof. Lilian Tonella Tüzün, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Onur Dülger ve Doç. Kaya Kılıç yer alıyor.

anadolu-üni-konservatuar2

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik, Sahne Sanatları, Müzikoloji, Türk Müziği, Çalgı Yapımı ve Onarımı olmak üzere beş bölümde eğitim veriyor. 1986 yılında yalnızca Müzik ve Tiyatro bölümleri ile eğitim yaşamına başlayan konservatuvarda, Opera Anasanat Dalı’nın açılmasının ardından Tiyatro Anasanat Dalı ile bir çatı altında Sahne Sanatları Bölümü oluşturuldu. Yıllar içinde Müzikoloji ile Çalgı Yapım Bölümü ve Onarım Bölümü'nü de hayata geçiren Devlet Konservatuvarı, son olarak Türk Müziği Bölümü’nü kurarak zenginliğini artırdı.

Sanatla iç içe bir eğitim
Müzik Bölümü, bir yandan çok sesli müzik alanında günümüz sanatının gereklerini yerine getirebilecek ve ona yön verebilecek donanımda sanatçılar yetiştirmek ve bu alandaki eğitiminin yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlarken, diğer yandan da müzik biliminin gelişmesine katkı verecek bilimsel çalışmaları destekliyor. Sahne Sanatları Bölümü, çağdaş yöntemlerle donanmış oyuncu ve sanatçılar yetiştirmeyi, tiyatro ve opera alanındaki bilimsel araştırmalara katkıda bulunmayı temel amaçları arasında görüyor. Müzikoloji Bölümü, müzikoloji disiplinini yalnızca müziğin tarihi ile uğraşan bir bilim dalı olarak değil, aynı zamanda diğer bilim dalları ile olan yakın ilişkilerini incelemeyi amaç ediniyor. Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü, disiplinlerarası ve yenilikçi bir perspektifle çalgı yapımını hem geleneksel hem de bilimsel, çağdaş bir sanat ve tasarım alanı olarak yaygınlaştırmayı hedefliyor. Son kurulan bölüm olan Türk Müziği Bölümü’nde ise bütüncül bir yaklaşımla klasik Türk müziği ve halk müziği çalgılarından oluşan toplam sekiz dalda eğitim veriliyor.
Konservatuvar çatısı altında doğrudan sanatsal faaliyetlerde bulunmak üzere kurulan iki önemli profesyonel birim Anadolu Üniversitesini diğer konservatuvarlardan ayıran en büyük özelliklerin başında geliyor. Tiyatro Anadolu ve Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası birimleri kampüse sanat alanında hizmet verip öğrencilerin entelektüel donanımının tamamlanmasını sağlayarak Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin her anlamda eksiksiz yetişmelerine önemli katkılarda bulunuyorlar. Diğer yandan da bu birimler Konservatuvar öğrencilerinin profesyonel yaşama en iyi şekilde hazırlanmalarında önemli bir yardımcı etken oluyor. Bugüne kadar Anadolu Üniversitesini yurt içi ve yurt dışında birçok etkinlikte başarıyla temsil eden Tiyatro Anadolu ve Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası, gelişerek ve değişen çağa ayak uydurarak son derece özgün çalışmalara imza atıyor.

Tüm imkanlar öğrenciler için seferber ediliyor
Öğrenciler konservatuvar çatısı altında bir yandan geleneksel bir kültürün gereği olan klasik repertuvarı öğrenirken, diğer yandan da kendilerine sunulan çağdaş elektronik müzik, ses tasarımı, bestecilik, genişletilmiş çalma teknikleri, 20'nci ve 21'inci yüzyıl müzikleri gibi birçok seçmeli ders ile çok sesli müzik kültürünün tüm evreleri arasında sağlıklı bir bağ kurabilecek donanımı kazanıyor.
İki binada eğitim ve performans faaliyetlerini sürdüren Devlet Konservatuvarı'nda, konser ve tiyatro salonları, prova salonları, derslikler, etüt merkezleri, bireysel çalışma odaları ile öğrencilere pek çok imkan sunuluyor. Profesyonel performans birimleri olan Tiyatro Anadolu, Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası etkinlikleri Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Salonları'nda gerçekleştiriliyor. Konservatuvarda ayrıca geleneksel repertuvarların performanslarını gerçekleştirebilecek geniş bir çalgı envanteri de bulunuyor.
Kendi alanlarında ulusal ve uluslararası birçok ödüle sahip Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları akademik başarılarıyla da dikkat çekiyor. Öğretim elemanları kazandıkları ödüllerin yanı sıra sanatsal performanslarını da üst düzeyde geliştirerek başarılı çalışmalara imza atıyorlar. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası platformlarda birçok kategoride başarıları bulunuyor. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, bu çizginin yükselerek devam etmesi için hep birlikte çalışmaya devam ediyor.