Sağlık Sen üyeleri ve hastane çalışanları resmi tatil günlerinde sehven fazla ödeme yapıldığı ve fazla ödemelerin yasal faiziyle personelden alınacağı bahisle bir görüşme gerçekleştirildi. Sağlık Sen Şube Başkanı Köksal, idareler tarafından yapılan fazla ödeme işlemlerinde yapılan hatalı ödemenin tespitinden sonra idarece fazla ödenmiş bulunan ücret farklarının ancak ilk ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere 60 günlük dava açma süresi içinde geri alınabileceğini ve bu konu hakkında Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı olduğunu belirtti. Konu hakkında yazılı başvuru Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç'a teslim edildi. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Köksal, "Daha önceden kazanılmış davalarımız ve Danıştay kararları var. Sağlık Sen olarak her zaman sağlık çalışanlarının yanında durduklarını ve durmaya devam edeceğiz" dedi.