İnsan iyi dilek temenni ve isteğiyle öngörüde bulunabilir. Geleceğin bilgisi yaradana aittir. Allah kabul buyurursa O’na misafir olmak için hacca gidiyorum. Her yolculuğun gidişi olur da, dönüşü olmayabilir. Akla gelmedik başa gelir. Elbet hak vaki olacak… Her canlı gibi ölüm hâli yaşayacağız. Ankebut suresi ayet 57’de Allah: “Her can ölümü tadacaktır…” buyuruyor. Her şeyin başı, devamı ve sonu hayır olsun! İnsana düşen hakkını, haddini bilmektir. Hukukunu hakkınca aramak, bulmak, sahiplenmek ve korumaktır.

07 Kasım 2010 Günü gecesi hac yolculuğuna çıktım. Bu yolculuğu kendimi bileli hep arzu ettim. Kişinin her isteği, istenilen zamanda olmayabiliyor. Hacca gidişler kura ile... Kura hacca müracaatımın dördüncü yılında çıktı. Mukaddes mekânlar ile Allah’ın kendi nurundan yarattığı Habibullah’ı ziyaret ettim. İzah ettiğim nedenle güzide vatanımızdan bir ay ayrı kaldım. Haccın meşakkati, zahmeti olabilir. Yeter ki gaflet hali olmasın. Hacı kişiliği taşımak, hacılık kimliği kazanmaktan daha zordur. Hacı kişiliği kazanmak Allah’ın adaleti, vahdaniyeti ve merhametiyle ahlaklanmakla olur. Gerisi beyhude.

Bir başkasının alın teri, göz nuru, el emeği ile kazandığı mülkiyet veya zilliyetinde bulunan parayla hak sahibinin istemediği şekilde yapılan ne hac, hac… Ne de umre, umre olur?   Muteber hac, diğer insanlarla cebelleşmeden onların hak ve hukukluklarına saygılı olmakla olur. Gaye Rabbin rızasını kazanmaksa şartlar mucibi ibadetlerin hakkını bilerek ifa gerek. İbadetin hazzını almak için bolca dua lazım. İşin kolaylığı, bereketli, feyzi ve makbuliyeti için dua da ısrar etmeli. Hepsinden verimlisi tüm duaların kabulüne dua etmeli. Duadan önce tövbe etmeli. Duaya hamd, zikir, tefekkür, tevekkül ile başlamalı. Niyaz, şevk ve şükürle sürdürmeli… Peygambere salavatı unutmamak lazım…

Aynı gün Ankara Esenboğa’dan saat 13.15’te uçağın uçuşa geçeceği bildirilmesine rağmen iki saat rötarlı kalkacağı anons edildiğinde hacı namzetleri arasında bir gürültü oluştu. Gürültü kirliliğini engel işi başa düştü. Hacı adaylarına, değerli arkadaşlar! Allah’ın rızası amacıyla sevdiklerimizi geride bırakıp mukaddes yolculuğa çıktık. İşin ecrini kaçırmaktan kaçınmalı. An itibariyle her geçen zaman ve her mekânda hac sevabı tahsisatı adımıza yapılmakta. O nedenle endişeye mahal yok. Şu an Hicret sırası Sevr mağarasındaki Hz. Ebu Bekir misali kendinizi onun yerine koyun, sükût hâlini muhafaza edin, dedim. Sözümden hoşnut olundu ki, birden sükût hâli oluverdi.

İletişim önemli. İletişim samimi, güvenilir, açık ve net olmalı. Aksinde, yaşamın her karesinde sıkıntı olur. Hac esnası Meş’ar-i Haram’ da Allah’ı anıp bağışlanma dilemeli. Bakara suresi ayet 200, 201 ve 200’de Allah: “Hac ibadetini tamamlayınca sadece dünya güzelliği değil dünya ve ahiret güzelliği isteyin. Ateş azabından koru, deyin… Böyle davrananlara kazandıklarından pay vardır.” buyuruyor.   Bir insanın yaşamaya ne kadar hakkı varsa herkesin o kadar yaşamaya hakkı olduğu unutulmasın. Ortak kullanım haklarından faydalanmak herkesin doğal hakkı... Bir Müslümanın hac sırasında ne kadar ibadetlerden istifade hakkı varsa sair hacılarında o kadar hakları var. O nedenle ortak kullanım alanlarında başkalarını üzmemek, kırmamak haccın en hassasiyet gerektiren hususlarıdır. Müslümanın dilinde yalan ve iftira olmaz. Hâlinde hile, riya, eza, cefa, zulüm hiç olmaz.

Müslüman hacı olmaya çalışırken Peygamberin emin vasfından istifade ile dürüstlük, doğruluk kazanmaya çalışmalı. Hz. Ömer’in adalet anlayışından hisse kapmalı ve o minvalde davranmalı. Hz. Ebu Bekir’in cömertliğinden ders çıkarıp cimriliği hayatından silmeli. Hz. Osman’ın merhamet duygusundan duygularına yumuşaklık kazandırmalı. Hz. Ali ilmiyle cehaleti ve gafleti insanlığın yaşamından çıkartmak için gayret etmeli. Hacı kimlik ve kişiliği böyle vasıflarla kazanılır. Aksi garabettir. Hac kimlik ve kişiliği insanın kendisiyle hesaplaşmasıyla ya kazanılır ya da zafiyete düşürülür. İhram, Bedir, Uhud ve Hendek savaşı, Kâbe-i tavaf, Say, Safa, Merve, Ravza, Arafat, Müzdelife, Mina, Hira ve Sevr’in anlamı irdelenmeli ki, haccın feyz ve bereketine erişilebilsin. Herkesin haccı kendisine mübarek olsun!