Akpınar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ESO ve EOSB Yöneticilerine şu çağrıda bulundu.

“Eskişehir’de faaliyet gösteren çeşitli ölçeklerdeki ana ve yan sanayi kuruluşlarının şehrin farklı noktalarında dağınık bir şekilde konumlanması bize göre önemli bir problem arz etmektedir.  Bu problemin yansımalarından biri işletmelerimizin hammadde ve üretim çıktılarının sevkiyatı için kullandığı ahşap palet ve sandıklardır. Bugün, Eskişehir’de üretilen ürünlerin sevkiyatı için azımsanmayacak kadar çok ahşap palet ve sandık kullanılmakta, bunların büyük bir kısmı ise Eskişehir dışından tedarik edilmektedir.  Eskişehir sanayisinin tamamını düşündüğümüzde ticari açıdan Eskişehir’e büyük bir kayıp oluşturmaktadır.  Ahşap palet ve sandık üreticilerinin diğer sanayi bölgeleri ile tam entegre bir şekilde kümeleşmemesinden dolayı diğer şehirler ile kıyaslandığında Eskişehir’in mağdur olduğu kanaatindeyiz.  Bu sorunun sadece ahşap palet ve sandık değil benzer sektörlerde de sağlıklı bir şekilde gerçekleşemediği ve benzeri problemlerin yaşandığı aşikârdır.

Bizler Eskişehir’in genç üreticileri olarak Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve Eskişehir Sanayi Odası yöneticilerine bu konuda çağrı yapmak istiyoruz.

EOSB’de altyapısı tamamlanmış yeni gelişim bölgelerinde Ahşap palet, Sandık, Kereste ve Mobilya üreticilerinin sağlıklı bir şekilde kümeleşmesi için ESO ve EOSB’nin desteklerini artırması ve kolaylıklar sağlaması için öncü olmalarını talep ediyoruz.  Bu sayede sağlanacak üretim verimi ile şehir ekonomisine daha fazla katkı sağlanması ve Eskişehir sanayisinin ihtiyaçlarına dışarıya ihtiyaç duymadan cevap verilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca böyle bir kümeleşmenin Eskişehir’in bir başka problemli bölgesi olan Baksan Sanayi Sitesinin akıbeti adına da faydalı olacağını ve pek çok işletmenin de bu kümelenme içinde yer alabileceğini düşünmekteyiz”