Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Yerleşkesi içerisinde “TEKNOGÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi” kurulması hakkındaki ilgili kararname Resmî Gazete’de yayımlandı.

TEKNOGÜ üzerinde kurulacak Teknopark içerisinde girişimci şirketlere sağlanacak ofis hizmetleri, eğitim ve toplantı salonları, prototipleme atölyesi ve yaşam alanları yer alacak. Meşelik Kampüsü içerisinde yer alan 25 bin metrekarelik alanın TEKNOGÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilmesi ile birlikte, bilimin merkezinde kurulacak AR-GE şirketleri; bilimsel bilginin ekonomiye yönelik çıktı haline gelmesini sağlamakla kalmayıp ayrıca istihdam da oluşturmuş olacak. 2021 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi içerisinde kurulan TEKNOGİM Girişimcilik Merkezi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ile kurulmaya başlamıştı. TEKNOGÜ’nün ilan edilmesiyle birlikte Eskişehir ve çevresinde ihtiyaç duyulan girişimcilik ekosistemine yeni bir halka eklenmiş oldu.

TEKNOGÜ yazılım, akıllı sistemler, enerji, sağlık, medikal, biyoteknoloji, ileri malzemeler başta olmak üzere birçok inovatif fikre ve girişimciye kapılarını açacak. TEKNOGÜ bünyesinde faaliyet gösterecek girişimci şirketlerin sürdürülebilirliklerini sağlamaları için eğitimler sağlanacak, hibe ve yatırım almaları için danışmanlık ve destek hizmetleri sunulacak. Start-up ve Spin-off şirketlerin melek yatırımcı ağlardan destek alarak girişimlerinin hızlandırılması, kuluçka hizmetlerinden faydalanmaları, yatay ve dikey mentörlüklere erişmeleri mümkün olacak. TEKNOGÜ içerisinde kurulacak girişimci şirketler böylece hem ulusal hem de uluslararası alanda rekabet edebilirliklerini artırarak markalaşma, dijitalleşme ve ticarileştirme kapasitelerini geliştirebilecekler.

TEKNOGÜ, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Organize Sanayi Bölge Başkanlığı, KOSGEB, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ETGB yönetici şirketi ATAP AŞ., diğer kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışacak.

Editör: Milli İrade