______  Güç Ve Tehlike İçinde Kişi Ve Toplumların,

Kendisinde Var Olan, Özgüven ; Yiğitlik ; Göz Ve de

Yürek Pekliğine, Cesaret Denir. / TDK. Syf ; 398 den.

___  Kültür ; Okumak. Anlamak. Görebilmek Ve

Görebildiğinden ; Anlam Çıkarmak. Ders Almak.

Düşünmek Ve Zekayı Eğitmektir.  /  Atatürk . ___

______   İnsan, ( lar ) ’ ın Yürekteki Örf / Adet / Töre

Ahlaki / Din / İnsani Terbiye Gibi Değerleri Bilim / İlim

Ve Sanat Alanındaki Kazanımları, Deneyim / Tecrübe

İmkan Ve Olanaklarla ; İçinde Yaşadığı Topluma Ve

Diğer Dünya Toplumlarına Bağlanma Kuvvetine ;

______   Kalitesine, Yaşam Kültürü Denir ! / halp __

Bu Yalansız ; Gerçek, Tanımlardan Yola Çıkarak !

İnsan, ( lar ) ’ dan Oluşan Toplumların ; Kültürlerini

Kullanarak – Yaşanan Hayatlar İçindeki, Olayların

Vukuat ; Hedise ! Diğer Başka Bir Deyişle, İnsani ;

Kültür Mayalı, ( Cesur ) Davranışların Eylemlerine,

______   Medeni Cesaret ; ) Denir. / halilalp ; halp.

__  Ankara Gazi Üni. Fen Fak.’ den Aldığım Biyoloji

Kültürümce Ve 1962 Doğumlu, İnsanlığımca,

__  Medeni Cesaret ; DNA Gibidir !

Çünkü Her Yürekte Farklı Kültürlerle !

Farklı Miktarlarda Farklı Kalitede Bulunur !

Ve Yüreklere Farklı Güneşli Mutluluklar Yaşatır !  __

İşte Bu Yaşam Felsefemden Aldığım Kültürümle,

Taklidi Yapılamayan ; Tek İnsancıl Karakter,

______   Medeni Cesaret ) ’ tir. Demekteyim ! . . .

Kaplumbağa Denen Hayvanı Bu Güne Kadar Görmeyen

Var mı ? ! O Hayvanı Eline Alıp – Merakla İnceleyip –

Kim Sevmedi ki Dışı Sert / Ölü / Kalın Hücrelerle Kaplı ;

Kaplumbağalar, Dışarıdan Kendisine Doğru Bir Saldırıyı

Sezer Veya Görürse, Hemen Yürümekten Vazgeçip –

Başını Ve Ayaklarını Kabuğunun İçine Çekerek, Doğa

İçindeki Yaşamını Duraklatır. Korkuların Yok Zamanda

Başını Ve Ayaklarını Dışarıya Çıkarıp – Tatlı Zamanları

Ağır Ağır, Korku İle Hayatını Yaşamaya Devam Eder !

______   Medeni Cesaret ) ’ li Cesur / Yiğit Yürekler,

Güneşli Yarınlara Koşarken, Korkak Yürekler, İse

Geçmişin ; Karalığında ; Yalnızlığı Yaşarlar ! / halp __

__  Medeni Cesaret ; Sağ Duyu İle Kullanıldığında !

Toplumcu Ve Paylaşımcı Toplumlar İnşaa Edilirken !

Medeni Cesaret, Yoksulu Yürekler Karanlığı Yaşarlar !

Laik / Çağdaş / Toplumcu Ve Paylaşımcı Kültürümce,

Medeni Cesaretli Yürekler, Hayatlara Değer Katar ! . . .

______  Aymaz, ( Kör / Sağır / Dilsiz ) Kabiliyetsiz ! . . .

Omurgasız ; Medeni Cesaret Yoksulu Korkak Yürekler ;

Peşinden Giden Karanlık Gölgesinden de Korkarlar ! ! !

__  Medeni Cesaret Kullanarak, İmkan Ve Olanaklarını

Kullanıp – Güneşli Mutluluklarını İnşa Edemezler ! . . .

__  Allah ; Hiçbir Kuluna, Kırılmış Ve Ayıklanmış ;

Ceviz Vermez ! Allah ; Her Kuluna Bir Ceviz. Bir Çekiç.

Bir Akıl Vermiştir ! Cevizi Kırıp, Yemek Veya Yememek

Medeni Cesaret ’ li Yüreklerin İşidir ! . . .  /  halilalp .  __

Diğer Başka Bir Medeni Ve İlahi Yaşam Kültürümce,

__   Allah ’ ın Kulları İçin Mutluluk Sattığı ; Marketler

Zinciri Yoktur ! Her Kul Allah ’ ın, Verdiği Nimetleri /

İmkan / Olanakları Ve Medeni Cesaretini Kullanarak,

Kendi Mutluluklarını ; Kendisi İnşa Eder ! / halilalp  __

Çağdaş Ve Laik Cumhuriyet ’ imizin Laik Kurucusu ;

Atatürk ’ ün ; Dostu, İsmet İnönü Ne Güzel Söylemiş !

__  Bu Memlekette Namuslular da,

Namussuzlar Kadar Cesur Olmadıkça !

Memleketin Kurtuluşunu Gerçekleştiremeyiz !  __

______   Allah ; Her Kulunun, ( İnsanın ) Kaderine,

Bir Ölüm Yazmıştır ! . . . Korkaklar Her Saniye Ölürler !

Medeni Cesaretli / Yiğit / Korkusuz / İnsancıl Yürekler,

Kaderine Yazılan Bir Ölümü Yaşarlar ! . . .  /  halilalp  __

Karanlıklarla / Baskılarla ! . . . / Ekmek Yoksullukları Ve

Özgürlük Yoksulluğu İle Hapishanelerde Korkutulduk !

Medeni Cesaretli Cesur Yüreğimizi Kullanamadık ! . . .

Aç Bırakıldık ! Yaşam Yollarında Koşacak Kaslarda Ve

Dizlerimizde Dermanlı ; İnsancıl Güçler Bulamadık ! . . .

Tekel / Sümerbank / Şeker Ve Kağıt Fab. / Yollar / Köprü

Limanlar / Hava Meydanları / Ormanlar / Su Kaynakları,

______   Laik Cumhuriyetin, 80 Yıllık Kazanımları Satıldı !

Halkın Bankalara, Devletin Dış Borçları Yükselişe Geçti !

Boşanmalarla Aile Mutlulukları Yıkıldı ! Geçen Her Günle

Ay Ve Yıllarla Güneş Ve Hayatlar Karanlıklara Gömüldü !

__  Aç Kurt Saldırdığı Sürünün Sayısına Bakmaz !

Felsefesinin Girdabında, Gelecekteki ; Güzellikler Ve

Güneşli Mutluluklar Hırsızların Elinde Harcanıyor ! . . .

______  Bir Mal Kaybeden ; Bir Şey Kaybetmiştir !

Onur Kaybeden ; Çok Şey Kaybetmiştir ! ( Cesaret ; )

Kaybeden, Her Şeyini Kaybetmiştir ! . . .  /  Goethe ___

14 Mayıs Pazar Günü, Tünel Çıkışı Son Denemeçtir !

Değişen Zamanla, Bir İnsanın ; İmkanları / Olanakları

Ve Medeni Cesareti de Değişmiyorsa O İnsanın Nabzını

Kontrol Edin ! ) Yaşam Felsefemle Sandığa Gidelim ! . . .

______  Taş Atanlar Değil ! Kalp Atanlar Kazanacak ! ! !

___  Güzelliklerle Mutluluklarla Bir Dünyamız Olsun !

Zambak Lale Papatya Çiçekleri Gülleri İnsanlık Olsun !

Kokuları Öyle Sarsın ki Yüreklerimizi Bu Yüreklerdeki

Benliğimiz Dostluk Ve Kardeşlik Dolsun ! . . .  / halp . __

Milletçe, Yalnızlığı Kalabalık ! Karanlığı, Güneş Yapalım !

Bir Oy Güneşe, Kendinize, Bir Oy da ; Kılıçdaroğlu ’ na !

_____    Sizinle Ortak  / Çakışan Doğrularımız Olacaktır.

19 Mys. 2Bin23  ’ de,  Ç a k ı ş a n   T e ğ e t l e r        de,

Buluşup – Kucaklaşıp – Görüşelim. Saygılarımla,  .  .  .   ,