Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, 3194 sayılı İmar kanununda yapılan“Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği” hakkında bilgi verdi.

Bilen, yaptığı açıklamada, Söz konusu Tebliğe göre, “31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Yapı Kayıt Belgesi müracaatları 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılacak ve arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda ise yüzde 5 olarak hesaplanacak Yapı Kayıt Belgesi başvuru bedeli 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenecektir. Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine ya da Yapı Kayıt Belgesi vermek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum kuruluşlara müracaatta bulunulabilecektir. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilecektir” dedi.

Gözden kaçırmayın

Parkurcuların akrobasileri izleyenlere adrenalin salgılatıyor Parkurcuların akrobasileri izleyenlere adrenalin salgılatıyor

Bahar Bilen, üyelerin tebliği titizlikle incelenip konuya ilişkin işyeri olan meslektaşlarımızın fırsatı değerlendirip geçmiş cezai işlem,yıkım, idari para cezası ve ruhsat problemine kalıcı çözüm olması temennisiyle konuyu ihmal etmeden başvuru yapmalarını tavsiye etti.